Nowa organizacja pozarządowa na Biskupiej Górce

Od niedawna przy ul. Biskupiej 33 ma siedzibę Fundacja Rodzinny Gdańsk, w lokalu trwa jeszcze remont, ale warto odwiedzić stronę internetową tej organizacji, żeby dowiedzieć się o niej więcej: http://www.rodzinnygdansk.pl/

Fundacja Rodzinny Gdańsk powstała w kwietniu 2011, jako organizacja społeczna, której celem jest szeroko pojęta pomoc rodzinie, a w szczególności dzieciom i młodzieży. Wychodząc na przeciw potrzebom wspierania rodziny w jej najważniejszych funkcjach, jakimi są opieka i wychowanie, staramy się upowszechniać dobre rozwiązania w polityce społecznej regionu pomorza. Sądzimy, że warto rozmawiać o problemach rodzin, szczególnie tych, które znalazły się w kryzysie. Nie dokonujemy ocen, raczej chcemy koncentrować się na wspieraniu, nie unikając konfrontacji z problemami. W ramach naszej działalności pragniemy promować odpowiedzialne i czynne rodzicielstwo, alternatywnie podchodząc do form spędzania czasu z rodziną, z wykorzystaniem przestrzeni publicznej. Nie jesteśmy organizacją dla elit, staramy się by szczęśliwe, ale i odpowiedzialne rodzicielstwo, mogło być udziałem wszystkich wchodzących w role rodzica, niezależnie od statusu społecznego.
Metodycznie wspieramy formy pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz jesteśmy organizatorem tych działań. Uczestniczyliśmy w pracach nad nowym rozporządzeniem o instytucjonalnej pieczy zastępczej i urzeczywistniamy jej rozwiązania, kiedy one są w ostateczności
konieczne.
Fundacja Rodzinny Gdańsk, ma za zadanie łączyć pokolenia i być ruchem społecznym rodzin. Pragniemy sobie nawzajem służyć, poprzez organizację działań wspomagających rodzinę, w duchu tradycji, z poszanowaniem wartości obywatelskich, narodowych i kulturowych.