Aktywizacja społeczno-zawodowa na BG do 2023 roku!

Laboratorium Cyfrowych Profesji, kursy zawodowe, językowe, wsparcie psychologiczne – to propozycje dla osób, którym pandemia wywróciła życie do góry nogami. W środę, 7 lipca w siedzibie Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4 podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II”. Do mieszkańców Gdańska za pośrednictwem organizacji pozarządowych trafi ponad 6 mln zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to 6 098 614,81zł, z czego dofinansowanie pokrywa 85% wydatków kwalifikowanych projektu, czyli 5 183 822,59zł.

– Od dłuższego czasu, realizujemy wspólnie z Gdańskiem, projekty rewitalizacyjne. Polegają one nie tylko na wymianie i odnowieniu infrastruktury, ale też na pracy bezpośrednio z ludźmi, którzy mają poczucie innej, żeby nie powiedzieć gorszej kategorii i poczucie zapomnienia. W tych rodzinach bardzo często pojawiają się rozmaite dysfunkcje. Chcielibyśmy tym zjawiskom przeciwdziałać. Wszystkie formy wsparcia, które widać m.in. tutaj na Biskupiej Górce, są bardzo pożądane. Ten projekt jest znakomicie przygotowany, realizowany z odpowiednimi partnerami i stanowi realną formę aktywizacji mieszkańców Gdańska – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Jest to kolejny projekt Gminy Miasta Gdańska wybrany do dofinansowania w aktualnej perspektywie finansowej, odpowiadający na wyzwania dotyczące podniesienia poziomu aktywności społecznej i zawodowej. W partnerstwie z sześcioma podmiotami będzie realizowany do czerwca 2023 roku.

– Powinniśmy dążyć do tego, aby chronić godność osoby ludzkiej. Elementem tej godności jest praca, która przynosi efekt i pieniądze. Pomocą objętych zostanie ponad 400 mieszkańców Gdańska, które otrzymają wsparcie w zdobyciu nowych umiejętności oraz w odnalezieniu się w społeczeństwie i na rynku pracy. Może to być początek znaczących zmian w ich życiu. Bardzo bym chciała, żeby te osoby nabyły takie kompetencje, dzięki którym będą mogły brać odpowiedzialność za swoje życie – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” realizowany będzie z organizacjami pozarządowymi, które pomagać będą mieszkańcom w ich problemach. W skład partnerstwa wchodzą:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie,
Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku,
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
Stowarzyszenie WAGA,
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Finanse, które otrzymaliśmy w ramach wsparcia naszych działań, będą przeznaczone na płatne staże, na kursy zawodowe, na wsparcie w codziennych problemach życiowych. Chcemy zająć się mamami, które wracają na rynek pracy, a bardzo często muszą się przekwalifikować. W wyniku pandemii część osób ma problem z powrotem do pracy i chcemy im to ułatwić. Można się zgłosić do każdej z organizacji partnerskich, które pokierują dalej i wskażą odpowiednią pomoc do danego problemu – mówi Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA.

– Naszą specyfiką jest wsparcie osób z zaburzeniami i trudnościami psychicznymi, które bardzo często mają wykształcenie i umiejętności, natomiast trudności psychiczne nie pozwalają im wejść lub utrzymać się na rynku pracy. W ramach projektu uruchomione zostanie Laboratorium Cyfrowych Profesji. Chcemy przygotować nową grupę, która przy wsparciu asystenckim, będzie mogła odczuwać satysfakcję z pracy i polepszyć przy tym swoje zdrowie – mówi Alina Kaszkiel-Suska, prezes Fundacji FOSA.

– Indywidualne podejście do każdego człowieka, to podstawa tego, abyśmy mogli mądrze pomagać. Nasze wsparcie i pełna empatia do osób w kryzysie bezdomności może pomóc im w poukładaniu sobie życia w taki sposób, aby tej pomocy nie potrzebowali i poczuli się częścią całej społeczności lokalnej – mówi Wojciech Bystry, prezes zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańsk.

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” jest to trzeci projekt w ramach Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku i jest dopełnieniem tych, realizowanych od 2017 roku tj.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” i „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Miasta Gdańska pozyskała ponad 82,7 mln dofinansowania na działania ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. Łączna wartość projektów realizowanych do czerwca 2023, obejmująca dofinansowanie i wkład własny wynosi prawie 97,5 mln zł.

mat. pras. UMG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content