Budynek Schroniska Młodzieżowego im. P. Benekego

Budynek Schroniska Młodzieżowego im. P. Benekego

Budynek byłego Schroniska Młodzieżowego im. Paula Benekego wraz z przylegającym terenem, na którym znajdują się Bastiony Zbawiciel, Pośredni i Ostroróg obecnie użytkowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. Po wojnie, krótko był w nim dom studencki, w 1951 r. zajęło go Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, potem Komenda Wojewódzka Milicji. Budynek został zbudowały w latach 1938-40 r. z przeznaczeniem na schronisko dla niemieckiej młodzieży. Nadano mu imię Paula Benekego, gdańskiego kapra, który zdobył dla miasta Gdańska „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. Wówczas było to największe schronisko młodzieżowe w Europie i prawdopodobnie także na świecie. Projektantem obiektu był Hans Richert, który zadbał, by był to także obiekt piękny, a jego zdobienia podkreślały „odwieczną niemieckość Gdańska”.

 

 

 

 

 

 

1 komentarz

Übersetzungsergebnisse
W tym schronisku była to dla mnie kwestia śmierci i życia. W Panzerjägergruppe. pierwszy HJ. Zostałem przydzielony do firmy. Po różnych wdrożeniach w głębi kraju zażądałem uwolnienia. Czy to możliwe? Wyjaśniłem liderowi HJ, że nie osiągnąłem wieku 16 lat Volkssturmu, bo 16 lat skończyłem dopiero 20 sierpnia. Po groźbach i ostrej kłótni musieli mnie wypuścić, ale nie dali mi żadnych dokumenty absolutorium. Spisałem tę historię w książce „Anioł z trąbką”, która również została wydana po polsku w Gdańsku przez Zrzeszenie Kaszubów (Dom Kaszubski) Gerhard Jeske Hamburg
In dieser Jugendherberge ging es für mich über Tod und Leben. In der Panzerjagdgruppe . der 1.HJ. Kompanie wurde ich eingereiht. Nach verschjedenen Einsetzen im Hinterland verlangte ich meine Entlassung. War das möglich? Ich erkkärte dem HJ- Führer, dass ich noch nicht das Volkssturmalter von 16 Jahren hatte, denn ich wurde erst am 20 August 16. Nach Bedrohungen und einer heftigen Diskussion mußten Sie mich gehen lassen, aber sie gaben mit keine Entlassungspapiere. DieseGedschichte schrieb ich auf in dem Buch ” Engel mit Trompete, dass auch in Gdansk auf polnisch erschienen ist in der Kaschubischen Vereinigung. ( Dom Kaszubski)Gerhard Jeske Hamburg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.