Filmowa Biskupia Górka

Biskupia Górka swoim niezwykłym klimatem zawsze przyciągała artystów, w tym także filmowców.  Dzięki temu możemy zobaczyć jak wyglądała przed laty m. in., w takich filmach jak: „Walet pikowy”, „Do widzenia, do jutra”, „Książę”, „Wkrótce nadejdą bracia” czy „Trzy dni bez wyroku” oraz na fotografiach z planu tych filmów zgromadzonych w Fototece Filmoteki Narodowej: http://fototeka.fn.org.pl//.

Najwięcej tej dawnej Biskupiej Górki jest w „Walecie pikowym”, komedii Tadeusza Chmielewskiego z 1960 r.  Nadal można tam oglądać np. cały szereg nieistniejących już domów przy ul. Na Stoku, uroczą kutą bramę przy Biskupiej 18 czy kamienne schodki prowadzące na Chełm, jakże różne od obecnych. Niektórzy mieszkańcy pamiętają jeszcze jak kręcono ten film, ale nam udało się pozyskać tylko jedno zdjęcie z tego wydarzenia. Pochodzi z albumu Pani Urszuli Kiedrowskiej, ale choć jest słabej jakości, to można na nim oprócz ekipy, sprzętu i elementów scenografii zobaczyć też kamienicę, której od dawna już nie ma…

W tym samym roku Janusz Morgenstern korzystał również z plenerów Biskupiej Górki przy kręceniu „Do widzenia, do jutra”, ale nie posiadamy w naszym archiwum żadnego zdjęcia z tego planu filmowego. W Fototece Filmoteki Narodowej fotosy i robocze zdjęcia na szczęście są i to bardzo interesujące.

Film „Wkrótce nadejdą bracia” był kręcony w 1985 r., a wtedy już więcej osób miało aparaty fotograficzne. Jednak dopiero teraz nasza galeria wzbogaciła się o zdjęcia z planu tej produkcji zrobione przez jednego ze statystów. Pan Piotr Reut przesłał nam je w odpowiedzi na prośbę umieszczoną na Facebooku. Jak wspomina, razem z kolegami ze szkoły pomaturalnej zareagowali na ogłoszenie w prasie i stawili się w punkcie zbornym, gdzie otrzymali odpowiednie ubrania, a potem przewieziono wszystkich statystów na Biskupią Górkę. Po zakończeniu pracy, każdy z nich otrzymał 500 zł, sumę wtedy dla młodych ludzi znaczącą.

Film reżyserował Kazimierz Kutz, jego akcja toczy się w 1945 roku, a zrujnowane koszary Biskupiej Gorki świetnie się do tego wówczas nadawały. Wyremontowano je dopiero w latach dziewięćdziesiątych.

Zapraszamy do obejrzenia też innych zdjęć w naszej galerii oraz jak zwykle apelujemy o przejrzenie domowych albumów i poszukanie fotografii, na których widać dawną Biskupią Górkę i zaprezentowanie ich innym na naszym portalu.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 514-452-631, e-mail: redakcja@biskupiagorka.pl.

Krystyna Ejsmont

Warsztaty teatralne

Na Biskupiej Górce powstaje wielopokoleniowa grupa teatralna, którą poprowadzi Rita Jankowska, reżyserka, dramatopisarka i animatorka społeczna, szefowa Teatru Błękitna Sukienka.
Warsztaty będą odbywały się w każdy wtorek, w godz. 18.00-20.00 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 i potrwają do końca 2017 roku.
Pierwsze zajęcia odbędą się 4 kwietnia o godz. 18.00.
Warsztaty są bezpłatne.
Organizator: Stowarzyszenie WAGA, partner: Stowarzyszenie Biskupia Górka
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Miasta Gdańsk.

Dom Sąsiedzki zaprasza

Dom Sąsiedzki przy ul. Biskupiej 4 od kwietnia zaprasza na zajęcia. Tel. 513 767 866.

Spotkanie Stowarzyszenia Biskupia Górka

 

 

Stowarzyszenie Biskupia Górka zaprasza wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w jego działania na otwarte spotkanie do siedziby przy ul. Biskupiej 4 w dniu 23 marca o godz. 18.00.

Stowarzyszenie powstało 10 października 2016 r.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Biskupiej Górki w Gdańsku i jej promocji oraz wspomaganie wszelkich tego typu działań, w tym m.in:
– ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Biskupiej Górki,
– krzewienie i popularyzacja wiedzy o Biskupiej Górce i Gdańsku wśród mieszkańców i turystów,
– upamiętnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń związanych z Biskupią Górką,
– działalność na rzecz zachowania walorów historycznej architektury i ładu przestrzennego Biskupiej Górki, jej zabytków i dzieł sztuki,
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na Biskupiej Górce,
– kreowanie pozytywnego wizerunku Biskupiej Górki,
– pomoc w rozwijaniu społecznej aktywności mieszkańców Biskupiej Górki, szczególnie osobom z grup słabo reprezentowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– propagowanie idei samorządności w miejscu zamieszkania,
– działanie edukacyjne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji: http://biskupiagorka.pl/stowarzyszenie-biskupia-gorka/, Facebook Stowarzyszenie Biskupia Górka

ke

Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej przy ul. Biskupiej 4

Jest praca dla kelnerek

Stowarzyszenie WAGA zaprasza do udziału w projekcie System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Od marca rusza oferta wsparcia społeczno-zawodowego dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, a chcą pracować. Na uczestników czekają kursy kwalifikacyjne, szkolenia z autoprezentacji i umiejętności komunikacyjnych oraz staże, a także konkretna pomoc w znalezieniu pracy. Każda osoba otrzyma indywidualne doradztwo zawodowe i opiekę asystenta. Przewidziana jest pomoc psychologiczna a jeśli potrzeba – także dla rodziny osoby uczestniczącej.
W Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej przy ulicy Biskupiej 4 w Gdańsku już teraz można spotkać się z animatorką, która pomoże dobrać odpowiednią formę działań w zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Obecnie prowadzimy nabór na kurs zawodowy dla kobiet w zawodzie kelnerka.
Szczególnie zapraszamy osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, czy bytowej, członków rodzin osób z niepełnosprawnością, osoby rozpoczynające drogę zawodową, powracające na rynek pracy po przerwie, osoby z trudnościami w utrzymaniu pracy, jak również osoby, które chciałby się przebranżowić.

Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną, a także elementy wizażu i indywidualnej stylizacji. Zajęcia trwają 10 dni po 6 godzin i odbywają się przy ul. Biskupiej na Biskupiej Górce w Gdańsku.
W czasie trwania kursu zapewniamy opiekę na dzieckiem lub osobą zależną, a także obiad dla każdej uczestniczki zajęć.

Absolwentki otrzymają certyfikat odbycia kuru zawodowego oraz możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu w restauracji.

Program Kursu:
1. Zajęcia teoretyczne  (24 godziny – 4 dni)
– Savoir-vivre
– cechy dobrego kelnera
– zasady i metody obsługi klienta
– typologia klientów
– nazwy i określenia przydatne w pracy kelnera
– zasady nakrywania stołu
– przydatne zwroty w języku angielskim

2. Zajęcia praktyczne (24 godziny – 4 dni)
– nakrywanie stołów
– techniki składania serwetek
– technika noszenia talerzy
– technika noszenia tacy
– obsługa gości przy stole (scenki sytuacyjne)
– trudny klient (scenki sytuacyjne)
– sprzątanie ze stołu

3. Stylizacja i wizaż (12 godziny – 2 dni)
– wygląd i prezencja kelnera
– indywidualna stylizacja
– samodzielne wykonanie makijażu służbowego

Zapisy na kurs
Osobiście – Przyjdź do Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej przy ulicy Biskupiej 4 w Gdańsku – wtorek, środa, czwartek, w godzinach 10 – 14
Telefonicznie – Zadzwoń do animatorki – tel. 519 542 785
e-mail: d.szlas.waga@gmail.com

 

Rewitalizacja – spotkanie z mieszkańcami

15 marca, o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej odbędzie się spotkanie dotyczące rewitalizacji terenu, na którym znajduje się Gdański Ośrodek Sportu (dawny MOSiR).

Obecni będą pracownicy Biura Rozwoju Gdańska i przedstawiciel Gdańskiego Ośrodka Sportu, który opowie o zamierzeniach inwestycyjnych na tym terenie. Będzie także mowa o koncepcji osi widokowej z Biskupiej Górki, nad która trwają prace w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.
Spotkanie zostało zorganizowane w związku z zaniepokojeniem mieszkańców informacjami o możliwych wycinkach drzew na tym terenie oraz zapowiedziami grodzenia terenów boisk GOS.

fot. Krystyna Ejsmont

ke

Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce

Od kwietnia br. przy ul. Biskupiej 4 rusza Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Jest to jeden z pięciu nowo powstałych w Gdańsku tego typu ośrodków, które będą funkcjonowały w latach 2017-2022. Pozostałe Centra powstały na Oruni, Stogach, w Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście, obszarach wyznaczonych do Rewitalizacji. Tym samym pomoc społeczna zostanie przeniesiona do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wszechstronną diagnozą, na podstawie której zostaną opracowane optymalne sposoby pomocy, a więc będą mogli skorzystania z usług, których najbardziej potrzebują, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa, usług opiekuńczych czy pobytu w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny). Osoby bezrobotne otrzymają pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mogły  zdobyć nowe kwalifikacje, uczestniczyć w szkoleniach, kursach, dokształcaniu.

Wkrótce zamieścimy więcej informacji.

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci