Galeria

Galeria » Debata o Biskupiej Górce - 6.10.2011 r. » Debata o Biskupiej Górce - 6.10.2011 r.
Agnieszka Pomaska - posłanka
0
Mieszkaniec BG
Stanisław Michel - Radny Dzielnicy Śródmieście
Marek Ponikowski i Barbara Szczepuła
 Dariusz Wróblewski - Stowarzyszenie "Nasz Gdańsk"
0
Prowadzące debatę: Elżbieta Jachlewska, Stow. Waga i dr Ewa Baniecka GWSH
Prof. B. Hajduk o historii Biskupiej Górki
Dyr. Marcin Dawidowski - Wydział Programów Rozwojowych UM
Danuta Tkaczow - GZNK, Kierowniczka BOM 2
Anna Wierzbicka - MOPS
Radny Miasta Gdańska Marek Bumblis
Dyr. Barbara Majewska - Wydz. Gospodarki Komunalnej
Paweł Kleban - dzielnicowy
Insp.Małgorzata Bednarek - Komenda Wojewódzka Policji
Włodzimierz Drygas - Gdańskie Melioracje
Magdalena Chełstowska - Ref. Rewitalizacji UM i Anna Dukowska - Partnerstwo "Dolne Miasto Otwarte"
Mieszkańcy Biskupiej  Górki
0
0
0
Agnieszka Pomaska - posłanka
0
Mieszkaniec BG
Stanisław Michel - Radny Dzielnicy Śródmieście
Marek Ponikowski i Barbara Szczepuła
 Dariusz Wróblewski - Stowarzyszenie "Nasz Gdańsk"
0
Prowadzące debatę: Elżbieta Jachlewska, Stow. Waga i dr Ewa Baniecka GWSH
Prof. B. Hajduk o historii Biskupiej Górki
Dyr. Marcin Dawidowski - Wydział Programów Rozwojowych UM
Danuta Tkaczow - GZNK, Kierowniczka BOM 2
Anna Wierzbicka - MOPS

 

 

 

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci