Fundacja Zycie i Pasja

Fundacja powstała w kwietniu 2010 r. Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom potrzebującym w szczególności z regionów zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną.
Nasze cele realizujemy poprzez pomoc materialną, organizację i wspieranie różnorakich form aktywności w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego, propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Świętego i będących odzwierciedleniem biblijnych wartości w zakresie etyki i moralności.

Inspirację do naszych działań czerpiemy min z Listu Św. Jakuba 1.27:

„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść
pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie
splamionym przez świat.”

Fundacja prowadzi min. Klub Biskupia 6
 

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci