Organizacje i instytucje na BG

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Fundacja Rodzinny Gdańsk
ul. Biskupia 33, Biuro: ul. Szeroka 80/81, 80-835 Gdańsk, tel. 533 999 153, e-mail: biuro@rodzinnygdansk.pl,
pn-pt w godz. 7- 15
http://www.rodzinnygdansk.pl/.

Fundacja Życie i Pasja
ul. Menonitów 2A/1, 80-805 Gdańsk, tel. 58-765-98-82, 660 000 554, e-mail: kontakt@zycieipasja.org
www.zip.website.pl,
www.facebook/zycieipasja

Partnerstwo dla Biskupiej Górki i Koalicja Biskupia Górka
Szk. Podst. nr 21, ul. Na Stoku 43, tel. 58-302-08-51

Stowarzyszenie Biskupia Górka
ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk, tel. 514 452 631, e-mail: stowarzyszenie.bg@gmail.com,
dyżury w siedzibie – każdy czwartek w godz. 17-19.
Facebook, Instagram
www.biskupiagorka.pl

Stowarzyszenie WAGA
ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk, tel. 513 854 715, e-mail: stowarzyszenie.waga@gmail.com
www.stowarzyszeniewaga.pl, Facebook

Stowarzyszenie WAGA prowadzi przy ul. Biskupiej 4:
Parter
Dom Sąsiedzki i Klub “Senioryci” – tel. 513 767 866
Świetlica dla dzieci – tel. 513 854 715.
I piętro
Centrum Aktywizacji Zawodowej – tel. 513 811 295, 513 854 715, e-mail: a.skierka.waga@gmail.com
Gdańskie Centrum Równego Traktowania – tel.: +48 519 544 485, e-mail: kontakt@gcrt.pl,
Gdańskie Centrum Integracji – tel. +48 509 916 860, e-mail: gciwaga@gmail.com

SZKOŁY
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta
80- 811 Gdańsk, ul. Na Stoku 43, tel. 58 302 08 51, e-mail:sekretariat@sp21.edu.gdansk.pl
www.sp21gdansk.pl, facebook

Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Biskupia 24 B, 80–875 Gdańsk, Centrala – tel.: 58-305-08-12
www.gwsa.pl

I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks o profilu wojskowym

ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk, tel.: 514 110 654, 609 296 429
gdansk@cnb-feniks.edu.pl

KOŚCIOŁY
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, tel.: 58 302 14 23, e-mail: chryskr@diecezja.gda.pl
http://www.chrystuskrol.diecezja.gda.pl/

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór w Gdańsku, ul. Menonitów 2a, 80-875 Gdańsk, tel/faks: 58 302 68 42, e-mail: biuro@kzgdansk.org
www.kzgdansk.org

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
ul. Zielonogórska 4, 80-812 Gdańsk, tel. 58 300 05 03, faks 58 302 62 75, e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl
www.sportgdansk.pl

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w Gdańsku
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel. 58 309 13 23
http://www.ztm.gda.pl/hmvc/

PRACOWNIA OTWARTA  “La małpa”
Honorata Martin, ul. Na Stoku 10, 80-874 Gdańsk, tel. 534 289 572

Skip to content