Zabezpieczenia przeciwosuwiskowe skarp BG

Przed spotkaniem, 22 lutego, w sprawie budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki warto zapoznać się z informacją umieszczoną na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:

“DRMG uzyskała decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zabezpieczeń.

Zaproponowane rozwiązania projektowe nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy. Nie wpłyną również na dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Większość robót będzie wykonywana ręcznie w określonej kolejności, co nie spowoduje naruszenia stateczności skarp. Roboty ziemne ograniczono do mikroniwelacji bruzd i zabudowy obniżeń terenu powstałych wskutek ruchów masowych. Budowane ściany oporowe, których zadaniem jest zabezpieczenie podnóża skarp, będą wykonane w formie obudowy berlińskiej z muru zbrojonego z cegły, który pod względem architektonicznym będzie dopasowany do istniejącej zabudowy. Wycinka drzew i pokrycie trawą z nasadzeniami niskopiennego bluszczu pozwolą wyeksponować istniejące fortyfikacje. Wykonanie zabezpieczeń przeciwosuwiskowych poza zwiększeniem stateczności skarp spowoduje wzrost walorów estetycznych poprzez uporządkowanie obszaru robót, co przełoży się jednoznacznie na podniesienie prestiżu dzielnicy.

Zakres prac dla budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp obejmuje:

• budowę konstrukcji oporowych w tym budowę palisady z mikropali w koronie skarp oraz
budowę ścian oporowych w formie obudów berlińskich u podnóża skarp,
• rozbiórkę opuszczonego budynku mieszkalnego,
• gwoździowanie skłonu skarp,
• wykonanie przypór: gruntowej oraz z koszy siatkowo-kamiennych,
• wykonanie zabudowy faszynowej debr erozyjnych,
• zabudowę niecek osuwiskowych kotwionych materacami siatkowo-kamiennymi,
• wykonanie zabudowy biologicznej w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami dostosowanymi do warunków gruntowo-wodnych oraz o składzie gatunkowym tożsamym (lub bliskim) z zielenią rodzimą;
• uporządkowanie istniejącego terenu,
• regulację stosunków wodnych w tym wykonanie drenaży skarpowych z odprowadzeniem wód do studni chłonnych i istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie ujęcia powierzchniowych wód systemem korytek betonowych,
• wprowadzenie sieci monitoringu przemieszczeń.

Zakres zamierzenia:
w obrębie Inwestycji wydzielono 5 niezależnych etapów realizacyjnych, których zakres obejmuje wykonanie zabezpieczeń przeciwosuwiskowych dla 6 osuwisk:
Etap I – zabezpieczenie osuwiska nr 28163 (52) o pow. 0,03 ha
Etap II – zabezpieczenie osuwiska nr 28138 (53) o pow. 0,47 ha
Etap III – zabezpieczenie osuwiska nr 28146 (54) o pow. 0,13 ha
– zabezpieczenie osuwiska nr 28156 (55) o pow. 0,06 ha
Etap IV – zabezpieczenie osuwiska nr 28157 (56) o pow. 0,11 ha
Etap V – zabezpieczenie osuwiska nr 28158 (61) o pow. 0,19 ha

Lokalizacja osuwisk z numeracją przyjętą na podstawie Kart Rejestracyjnych Osuwisk bazy SOPO.”

osuwiska

 

więcej map: http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=645

W spotkaniu dotyczącym zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp Biskupiej Górki weźmie udział zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak oraz przedstawiciele m.in. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i Biura Rozwoju Gdańska. Spotkanie odbędzie się 22 lutego w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. Na stoku 43, początek o godz. 17.00.

ke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content