Na Piaskowni rewitalizacji nie będzie?

 W przygotowanym do konsultacji z mieszkańcami Gdańska projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji, terenu Piaskowni nie ma.

Już na spotkaniu z Prezydentem Adamowiczem na Biskupiej Górce 20 stycznia br.  w związku z tym można było usłyszeć protesty mieszkających tam osób.
Poprosiliśmy o wypowiedź w tej sprawie mieszkającą na Piaskowni Radną Dzielnicy Śródmieście, Dominikę  Ikonnikow.


Dominika Ikonnikow:

Rejon dzisiejszych ulic: Rogaczewskiego i Górka, czyli dawna Piaskownia, to obszar, który niezmiennie od XIV w. był częścią Biskupiej Górki. Ma on długą historyczną tradycję i niesłusznie jest zapomniany. Rejon Piaskowni został sztucznie oddzielony od Biskupiej Górki przez powstałą w latach 80. XX w. ulicę Armii Krajowej, a przecież stanowił jej integralne dopełnienie, przylegając do nieistniejącej już ulicy Czarne Morze, zwanej dawniej Doliną Róż. Obecnie stanowi obszar zapomniany, zapuszczony, choć położony w centrum Śródmieścia. Zabytkowe kamienice zostały wybudowane na przełomie XIX/ XX w. i stanowią znamienity przykład architektury secesji. Jednak ze względu na wysoki stan zaniedbania, brak niezbędnych zabiegów konserwatorskich są zaledwie cieniem dawnej świetności, choć mają szansę stać się dumą i wizytówką Gdańska. Kamienice przed 1945 r. otoczone były malowniczymi ogrodami. Obszar był niezwykle prężny pod względem przemysłowo – rzemieślniczym. Znajdowały się tu liczne przedsiębiorstwa budowlane, ogrodnicze, cukiernicze, a także pierwszy gdański oddział Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem – pionierska placówka założona przez Janinę Wybicką, zasłużoną działaczkę Polonii Gdańskiej.

Po chlubnej przeszłości i dawnej świetności obecnie nie ma śladu. Dzisiejszy obszar dawnej Piaskowni, to rejon zaniedbany, technicznie i społecznie opuszczony. Choć stanowi zaplecze Urzędu Miejskiego, nie jest w żadnym stopniu wizytówką centrum Gdańska. Popękane płyty chodnikowe, nierówne brukowe nawierzchnie, elewacje kamienic zapuszczone, brak podstawowej małej architektury miejskiej: nie ma koszy na śmieci, ławek, placu zabaw dla dzieci i miejsc rekreacji wypoczynkowo-sportowej o małych gabarytach. Tereny stanowiące place parkingowe są w zatrważającym stanie technicznym: liczne uszkodzenia powierzchni, uskoki, brak miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców. Jedyna na obszarze wiata śmietnikowa nie spełnia warunków estetyczno – technicznych, dodatkowo służy jako miejsce, gdzie notorycznie podrzucane są śmieci przyjezdnych mieszkańców Gdańska, którzy korzystają z darmowych miejsc parkingowych. Licznie odnotowywane przez mieszkańców Piaskowni są również przypadki porzucania odpadów na terenach zielonych, przyległych do rejonu ulic Rogaczewskiego i Górka.

W 2012 r. Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych przeprowadziła badanie społeczne ,,Biskupia Górka w percepcji mieszkańców’’, na zlecenie Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, które było częścią rozpoczętego programu rewitalizacji Biskupiej Górki. Badanych podzielono według rejonów i sprawdzono stopień identyfikacji z Biskupią Górką. Okazuje się, że istnieje istotne zróżnicowanie respondentów pod względem ich identyfikacji z tą częścią miasta jako miejscem swojego zamieszkania. Najmniejszy odsetek badanych (40%) identyfikujących swoje miejsce zamieszkania z Biskupią Górką znajduje się w rejonie obejmującym okolice Urzędu Miasta (ulice Górka i Rogaczewskiego). Wybitnie świadczy to o swoistym poczuciu mieszkańców dawnej Piaskowni, wynikającym z braku poczucia przynależności i odseparowania oraz ignorowania rejonu przez jednostki miejskie. W 2015 r. na obszarze Piaskowni realizowany był projekt obywatelski ,,Zrozumieć Sierpień’’, koordynowany przez Europejskie Centrum Solidarności. Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców i pobudzenie ich odpowiedzialności wobec zamieszkiwanej przestrzeni. Wysoki stopień zaangażowania w ,,Zrozumieć Sierpień’’ mieszkańców ulic Rogaczewskiego i Górka istotnie wskazał na potrzebę rewitalizacji społecznej i techniczno-budowlanej w tym rejonie. Jest ona niezbędna i koniecznie powinna być połączona z planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi Biskupiej Górki ze względu na przyszłe pozytywne skutki ekonomiczno–społeczne i turystyczne dawnej Piaskowni.

fot. Wojtek Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content