Spotkanie Prezydenta Adamowicza z mieszkańcami – relacja

20 lutego br. w szkole Podstawowej nr 21 odbyło się spotkanie Prezydenta Adamowicza z mieszkańcami Biskupiej Górki. Prezydentowi towarzyszyli wiceprezydenci i przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz niektórych jednostek miejskich.

Przed spotkaniem można było też zapoznać się z ofertą organizacji pozarządowych działających na Biskupiej Górce. Stowarzyszenie WAGA i Klub “Senioryci” przygotowali wystawę prac studentów pokazujących różne pomysły na rewitalizację Biskupiej Górki.

Mieszkańcy przybyli bardzo licznie, nie mieścili się na korytarzu szkolnym i część z nich musiała stać. W tym miejscu warto przypomnieć, że Szkoła nr 21 od lat dopomina się o budowę sali gimnastycznej.

Spotkanie zaczął Pan Prezydent Adamowicz i potwierdził, że na Biskupiej Górce zostaną zrealizowane zalecenia wydane przez niego w trakcie wizytowania tego obszaru w dniu 13 stycznia. Są to :
“1/ Wycinka drzew na terenie parkowym miejskim przyległym do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji od strony ul. Biskupiej (w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków) wraz z uprzątnięciem terenu z gruzu i pozostałości niehistorycznego murku oraz stworzeniem koncepcji zagospodarowania rekreacyjnego terenu z przeznaczeniem dla mieszkańców.
2/ Oświetlenie drogowe przy budynku ul. Biskupia 24 – do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
3/ Naprawa/uzupełnienie nawierzchni na całej długości ul. Biskupia oraz chodnika na wysokości ul. Na Stoku 10.
4/ Ul. Salwator ¼ – chodnik przy schodach do naprawy.
5/ Uporządkowanie drzewostanu na terenie całej dzielnicy – przycięcie lub usunięcie martwych drzew lub tych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców – w szczególności tych na skarpach i osuwiskach.
6/ Odtworzenie zniszczonych ławek przy kanale Raduni.
7/ Zbyt krótki czas świecenia sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z ul. Biskupiej w ul. Armii Krajowej – należy sprawdzić i poprawić działanie wideodetektora wykrywającego stojące pojazdy i regulującego pracę sygnalizacji.
8/ Ul. Salwator ¼ – remont/zabezpieczenie muru oporowego przy schodach.
9/ ul. Salwator ¼ – poręcz/barierki przy schodach do naprawy – przywrócić dawny stan i wygląd.
10/ Ul. Salwator ¼ – wykonanie altany śmietnikowej w 2016 r.
11/ Ogródki przydomowe na terenie dzielnicy – sprawdzić ich status i podjąć odpowiednie działania mające na celu ich uporządkowanie.
12/ Zamknięcie i zadaszenie wiaty śmietnikowej przy ul. Biskupia 25.
13/ Zalegająca kostka brukowa nad kanałem Raduni i przy Kościele Zielonoświątkowym ul. Menonitów 2a – Straż Miejska ustali właściciela oraz zajmie się ewentualnym uprzątnięciem.
14/ Wykonanie chodnika od strony skarpy przy ul. Biskupiej (od Zespołu Reduty Biskupiej Górki do nr ul. Biskupia 25)
15/ Doświetlenie schodów kamiennych łączących ul. Pohulanka z ul. Biskupią na całej długości.
16/ Wykonanie schodów i chodnika przy szkole podstawowej nr 21 (wzdłuż płotu) od ul. Na Stoku do parku przy kanale Raduni.
17/ Sprawdzić możliwości oświetlenia deptaka przy kanale Raduni.”

Omawianie punktu pierwszego spotkało się z reakcją jednego z mieszkańców, który wyraził zaniepokojenie planowaną wycinką drzew i całkowitym usunięciem pozostałości po przedwojennej restauracji Olińskich. Prezydent zaproponował więc, by grupa przedstawicieli mieszkańców wraz z wiceprezydentem Piotrem Grzelakiem udała się na spacer po tym terenie i porozmawiała o konkretach.

Punkt 7 dotyczący problemów z sygnalizacją i świetlną przy wyjeździe z ul. Biskupiej w ul. Armii Krajowej został szerzej omówiony przez Dyrektora Mieczysława Kotłowskiego,  który zapewnił, że Zarząd Dróg i Zieleni postara się rozwiązać ten problem jak najszybciej. Gdyby jednak okazało się, że jest to związane z dużymi kosztami, sprawa będzie musiała poczekać do zakończenia prac przy budowie Forum Gdańsk. Może to wówczas potrwać nawet do roku czasu.

Prezydent Adamowicz następnie wyjaśnił, że remontowane będą tylko te fragmenty chodników i ulic, które nie będą musiały być rozkopane w związku planowaną wymianą rur wodociągowych.

Nową informacją była deklaracja, że Gdański Zarząd Nieruchomości w 2016 r. wyremontuje gminną  kamienicę przy ul. Biskupiej 17 i prawdopodobnie podłączy ją do miejskiej sieci grzewczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i budynki całkowicie prywatne także otrzymają dofinansowanie do remontów, ale nie wiadomo jeszcze w jakiej wysokości. W latach 2017-2014 było to 70 % poniesionych kosztów. Informacje o wysokości wymaganego wkładu własnego wspólnoty otrzymają z dużym wyprzedzeniem, aby mogły się do tego odpowiednio przygotować.

Temat śmietników na Biskupiej Górce interesował wiele osób. Wszędzie staną takie same estetyczne wiaty śmietnikowe, zadaszone i zamykane. Śmietniki uliczne również wkrótce pojawią się na chodnikach i będą miały taką konstrukcję, która nie pozwoli wrzucać do nich woków z odpadami bytowymi.

Także problem niestabilnych skarp Biskupiej Górki zbudzał emocje, co spowodowało, że Prezydent Adamowicz zaproponował specjalne spotkanie, na którym przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Gdańska obszernie i w sposób przystępny omówią ten temat. Osoby, które chciałyby szczegółowo zapoznać się z opracowaniem powstałym po przeprowadzonych badaniach skarp, mogą zgłaszać się do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przy ul. Żaglowej 11.

Kierownik Referatu Rewitalizacji Ewa Pielak omówiła planowane etapy rewitalizacji Biskupiej Górki. Obecnie jest już gotowa analiza obszarów zdegradowanych w Gdańsku i można się z jej wynikami zapoznać na stronie Urzędu Miasta Gdańska: http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja,1027,44827.html lub w biurze Referatu Rewitalizacji pokój 433, ul. Nowe Ogrody 8/12. Analiza wskazała 9 obszarów zdegradowanych, a 5 z nich zakwalifikowano do rewitalizacji, wśród nich Biskupią Górkę.

Powstał też już projekt uchwały określający granice tych obszarów. Uchwała będzie konsultowana z mieszkańcami, pierwsze spotkanie odbędzie się 2 lutego w godz. 18.00-20.00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1, a następne 4 lutego w Nowym Porcie i 8 lutego we Wrzeszczu. Proponowane granice obszarów do rewitalizacji w wyniku uwag ze strony mieszkańców mogą ulec zmianie.

Po tych konsultacjach i przyjęciu uchwały przez Radę Miasta zaczną się prace nad stworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Na tym etapie bedą polegały na spotkaniach z mieszkańcami, konsultacjach, warsztatach, spacerach badawczych (maj br.), konkursach, na przeprowadzaniu ankiet i zbieraniu informacji w czasie spotkań. Będzie można także swoje uwagi przesyłać na adres: rewitalizacja@gdansk.gda.pl. Ankiety i mapy oraz inne materiały będą dostępne w siedzibach organizacji pozarządowych na Biskupiej Górce oraz w Radzie Dzielnicy Śródmieście.

Za 3-4 tygodnie na stronie www.gdansk.pl pojawi się raport podsumowujący dotychczasowe prace, spotkania i warsztaty dotyczące rewitalizacji Biskupiej Górki.

Krystyna Ejsmont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Krystyna Ejsmont

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content