ROK 2014 NA BISKUPIEJ GÓRCE

ROK 2014 NA BISKUPIEJ GÓRCE – PORA NA PODSUMOWANIA

Rok 2014 na Biskupiej Górce pod wieloma względami był rokiem szczególnym. Na czym ta szczególność polega? Chyba przede wszystkim na wielości wydarzeń – działo się w tym roku w naszej dzielnicy naprawdę wiele. Warto zatem dokonać krótkiego podsumowania i przypomnieć sobie najważniejsze ze zdarzeń, aby przekonać się, jak bardzo to miejsce, do niedawna zapomniane i – co tu dużo kryć – ciągle jeszcze mocno zaniedbane, zaczęło nareszcie odżywać.

Przedstawiamy poniżej coś w rodzaju lapidarnej (nie zawsze chronologicznej) kroniki roku 2014 na Biskupiej Górce:

 • W styczniu w lokalu Stowarzyszenia WAGA na ulicy Biskupiej prezentowana była wystawa prac, w tym filmu, powstałych w ramach warsztatów “Re:Brick.Rewitalizacja ceglanych dzielnic Gdańska”,  zorganizowanych przez studentów Politechniki Gdańskiej. Można było zapoznać się z pomysłami na rewitalizację Biskupiej Górki, które stanowiły efekt wcześniej przeprowadzonych zajęć, a także podzielić się z innymi własnymi pomysłami.
 • W roku 2014 rozwijały się pozytywne kontakty pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami BG, przedstawicielami i przedstawicielkami działających tu organizacji a Komendą Wojewódzką Policji, co zaowocowało zwiększeniem dostępu dla zainteresowanych do zabytkowego budynku siedziby Komendy, byłego Schroniska Młodzieżowego im. Pawła Beneke , jak również terenu wokół siedziby, gdzie znajdują się pozostałości bardzo cennych dla naszego miasta bastionów.
 • Trwały intensywne poszukiwania grobowca  Nataniela Wolfa i wiele wskazuje na to, że miejsce to zostało odnalezione. Sprawę tę opiszemy wkrótce na naszym portalu.
 • Mówiono i pisano o BG  w mediach lokalnych. Np. 11 marca Panorama TVP Gdańsk wyemitowała materiał poświęcony stanowi murów oporowych na stokach BG, zaalarmowana przez mieszkańców zaniepokojonych groźbą osunięcia się na nie ziemi z pobliskiego wzgórza. Mury oporowe zostały w kilku miejscach wzmocnione.
 • Dzięki inicjatywie działającego na BG Stowarzyszenia WAGA gdańszczanom i gdańszczankom przywrócono w 2014 roku pamięć o wybitnym przedstawicielu kultury, pisarzu, niegdysiejszym mieszkańcu BG (z czasów przedwojennych),  Brunonie Zwarrze, który pozostawił sugestywny opis dzielnicy z okresu Wolnego Miasta Gdańska na kartach pierwszego tomu “Wspomnień gdańskiego bówki”.
  W kwietniu w ramach projektu „Lokalni Przewodnicy i    Przewodniczki na Biskupiej Górce” (organizatorzy to Instytut Kultury Miejskiej i Stowarzyszenie WAGA) odbył się wykład o B. Zwarrze, a prelegentem był Marek Adamkowicz. Tego dnia zaprezentowano również fragment wywiadu, jakiego pisarz udzielił Stowarzyszeniu WAGA.
  By jeszcze bardziej podkreślić istotność dorobku literackiego B. Zwarry oraz jego rolę dla BG, WAGA postanowiła wyprawić autorowi “Wspomnień gdańskiego bówki” huczne 95. urodziny. Uroczystość odbyła się 18 października w siedzibie Stowarzyszenia z udziałem licznie przybyłych gości. Zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci, grę miejską związaną z historią przedwojennej BG, wernisaż wystawy „Brunon Zwarra – życie i twórczość”, a także premierowy pokaz  filmu dokumentalnego będącego zapisem rozmowy z pisarzem, nagranego specjalnie na tę okazję. Zarejestrowana rozmowa dotyczy oczywiście BG z okresu, gdy Brunon Zwarra zamieszkiwał tu, wspomina on czasy swojego dzieciństwa i młodości, ściśle splecione z historią Wolnego Miasta Gdańska.
  Uroczystość urodzinową oraz przeprowadzone w jej ramach działania wsparło finansowo Miasto Gdańsk.
 • Skoro już mowa o wspomnieniach, zaznaczmy, że BG to wciąż jeszcze teren licznych tajemnic przeszłości, a odkrywanie tejże przeszłości ułatwia właśnie gromadzenie wspomnień. Nasz portal mocno rozwinął ten zakres, zbierając relacje dotyczące życia na BG w dawniejszych czasach (a także zamieszczając liczne teksty na temat historii BG). W roku 2014 opublikowaliśmy bardzo interesujące  wspomnienia pani Urszuli Kiedrowskiej z d. Marschinke, która na BG zamieszkała tuż przed wybuchem II wojny światowej i przebywała tu do lat dziewięćdziesiątych.
 • W kwietniu rozpoczęła się trzecia edycja wspomnianego już projektu. „Lokalni Przewodnicy i    Przewodniczki na Biskupiej Górce” W jej ramach przeprowadzono wiele bardzo ciekawych wykładów dotyczących historii BG, wybitnych żyjących tu niegdyś postaci, życia codziennego dzielnicy w dawniejszych czasach itp. Wykwalifikowani lokalni przewodnicy i przewodniczki oprowadzali wycieczki, a spacery z nimi cieszyły się w tym roku rekordowo dużym zainteresowaniem. Projekt obejmował także warsztaty architektoniczne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 21. W ramach projektu ukazała się też cenna broszura – publikacja o charakterze przewodnika po BG, zawierająca najważniejsze informacje o historii BG, opisy poszczególnych ulic, budowli. Na jej podstawie wiadomo, na co zwrócić uwagę podczas zwiedzania naszej dzielnicy.
 • 30 maja w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów odbył się jak co roku duży festyn w Szkole Podstawowej nr 21 oraz kilka mniejszych spotkań sąsiedzkich.
 • Warto odnotować i podkreślić coraz większe w 2014 roku zainteresowanie sprawami Biskupiej Górki ze strony władz miasta. Teren zwiedził sam Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i choć zabrakło mu czasu na bardziej wnikliwe oględziny, obiecał, że wróci tu i poświęci BG więcej uwagi. W sierpniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 500 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk na BG.
 • Poprzez działalność Stowarzyszenia WAGA Biskupia Górka została włączona w obchody rocznicy Sierpnia 80’. W lokalu WAGI można było obejrzeć wystawę zdjęć BG z lat osiemdziesiątych i zobaczyć na filmach, jak w tamtych latach wyglądała dzielnica,  festyn rodzinny „Zrozumieć Sierpień” obejmował zaś liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz grę miejską. Organizatorami obchodów Sierpnia na BG byli: Europejskie Centrum Solidarności, Stowarzyszenie WAGA, Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju, Partnerstwo dla Biskupiej Górki, Fundacja Rodzinny Gdańsk, Szkoła Podstawowa nr 21, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • W roku 2014 Biskupia Górka wciąż niestety pozostawała wśród innych rejonów miasta obszarem wielu zaniedbań. Dlatego – nie czekając na inicjatywę z zewnątrz – 11 października mieszkańcy i mieszkanki BG w czynie społecznym przeprowadzili akcję sprzątania placyku pod rzeźbą Neptuna na budynku byłego Schroniska Młodzieżowego – miejsca wyjątkowo nieuporządkowanego i zaśmieconego.
 • W listopadzie  Szkoła Podstawowa nr 21 uroczyście obchodziła pięćdziesięciolecie powstania. Na uroczystość licznie przybyły także osoby w przeszłości z nią związane oraz przedstawiciele i przedstawicielki Władz Miejskich, Kuratorium Oświaty i innych zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji.
 • W listopadzie odnotujmy także sukces w konkursie „Filmujemy Gdańsk”, w którym pierwszą nagrodę zdobyła grupa „BG Film” za film zatytułowany „ul. Na Stoku – Grenadiergasse”. Jest to przybliżenie zarówno samej ulicy Na Stoku, a zwłaszcza znajdującego się tam niegdyś cmentarza, jak i sylwetek dwojga szczególnych dawnych mieszkańców Zaroślaka: Clary Baedeker i Wilhelma Stryowskiego.
 • W roku 2014 trwała wręcz nieprzerwanie popularyzacja terenu BG wśród gdańszczan i gdańszczanek. W końcówce roku przejawiło się to w organizacji spacerów:  filmowego w listopadzie,  fotograficznego w grudniu oraz – również w grudniu – wycieczki z przewodnikiem z ramienia  iBedekera.
 • Coraz prężniej działa na BG Klub Seniorki i Seniora. W minionym roku odbywały się w nim zajęcia artystyczne, szkolenia komputerowe, nauka języka angielskiego, było kilka wycieczek, wspólnych wyjść do kina, opery i na wystawy.
 • Rok 2014 na BG był też – niestety – rokiem wydarzeń dramatycznych, trudnych i budzących głęboki niepokój. Jednym z takich trudnych i wręcz niezrozumiałych wypadków było pobicie jednej z mieszkanek BG przez funkcjonariusza Policji. Drugim – ataki na nową siedzibę Stowarzyszenia WAGA, obrzuconą kamieniami przez nieznanych młodocianych sprawców. Daje to do myślenia – może warto jeszcze bardziej integrować się i jednoczyć, aby działać wspólnie i wspólnie przeciwstawiać się takim sytuacjom. Oby już nigdy więcej do nich nie doszło!

Redakcja

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content