Dotacje w ramach rewitalizacji

Do 10 sierpnia br. można zgłaszać propozycje  konkretnych przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane do 2030 r. w ramach rewitalizacji Biskupiej Górki.

Do składania tzw. fiszek Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczególności jednostki miejskie, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz nieformalne grupy mieszkańców. W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę powinna wypełnić osoba lub podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości; w przypadku projektów tzw. miękkich – osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności. Wpisanie projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji nie gwarantuje uzyskania środków na jego realizację, może jednak stanowić podstawę do uzyskania wsparcia z instrumentów unijnych i/lub innych źródeł zewnętrznych. Horyzont czasowy dla realizacji projektów, wynikający z obowiązywania GPR obejmuje okres do 2030 roku.

Fiszka projektowa powinna zostać przygotowana na bazie formularza dostępnego na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w zakładce Rewitalizacja / Gminny Program Rewitalizacji oraz w dokumentach poniżej. Wypełnioną fiszkę z propozycją przedsięwzięcia można składać do 10 sierpnia 2023 roku:

  • elektronicznie na adres rewitalizacja@brg.gda.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • osobiście w Sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter).

Więcej informacji, w tym fiszka projektowa: Biuro Rozwoju Gdańska Aktualizacja-gminnego-programu-rewitalizacji-nabor-fiszek-projektowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content