Spotkanie Stowarzyszenia Biskupia Górka

 

 

Stowarzyszenie Biskupia Górka zaprasza wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w jego działania na otwarte spotkanie do siedziby przy ul. Biskupiej 4 w dniu 23 marca o godz. 18.00.

Stowarzyszenie powstało 10 października 2016 r.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Biskupiej Górki w Gdańsku i jej promocji oraz wspomaganie wszelkich tego typu działań, w tym m.in:
– ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Biskupiej Górki,
– krzewienie i popularyzacja wiedzy o Biskupiej Górce i Gdańsku wśród mieszkańców i turystów,
– upamiętnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń związanych z Biskupią Górką,
– działalność na rzecz zachowania walorów historycznej architektury i ładu przestrzennego Biskupiej Górki, jej zabytków i dzieł sztuki,
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na Biskupiej Górce,
– kreowanie pozytywnego wizerunku Biskupiej Górki,
– pomoc w rozwijaniu społecznej aktywności mieszkańców Biskupiej Górki, szczególnie osobom z grup słabo reprezentowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– propagowanie idei samorządności w miejscu zamieszkania,
– działanie edukacyjne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji: http://biskupiagorka.pl/stowarzyszenie-biskupia-gorka/, Facebook Stowarzyszenie Biskupia Górka

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci