Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i młodzieży

ZAPRASZAMY
Dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat na bezpłatne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs trwa przez trzy soboty kwietnia: 7, 14 i 21 kwietnia w godzinach 14.30-16.30 w siedzibie Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4.

Zajęcia prowadzi nauczycielka z certyfikatem Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z uprawnieniami do prowadzenia zajęć Koła Pierwszej Pomocy. Pomocnikami są wyszkoleni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14. Wszelkie potrzebne materiały i sprzęt zostanie zapewniony przez organizatora zajęć Szkołę Podstawową nr 14.
Uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w kursie.

Zagadnienia na zajęciach:
Wezwanie pomocy i rozmowa z dyspozytorem pogotowia; zranienia, krwawienia, złamania, zwichnięcia, oparzenia (stosowanie właściwych opatrunków);
nagła utrata przytomności: postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej oddychającej oraz nieoddychającej;
zastosowanie RKO – resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), ćwiczenia na fantomach;
zachowanie w przypadku zakrztuszenia, tonięć, hipotermii, użądleń i ukąszeń zwierząt;
symulacyjne scenki ćwiczeniowe.

mat. Stowarzyszenia WAGA

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci