Piaskownia

23 czerwca w godz. 11-13.30 odbędzie się ostatnie spotkanie, na którym mieszkańcy Piaskowni będą mogli zgłaszać pomysły na zagospodarowanie dwóch wpólnych podwórek przy ul. Górka 11, 12 a,b i 13 a,b. Potem nad projektem będą pracowali architekci ze Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto i 30 czerwca, na spotkaniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców zaprezentowane zostaną pierwsze projekty. Wówczas będzie można jeszcze zgłaszać swoje uwagi.
Na spotkaniu 21 lipca mieszkańcy zobaczą projekt architektoniczny przygotowany po konsultacjach, będzie to już ostatnia okazja, by wprowadzić drobne poprawki.


 

Spotkanie 16 czerwca


 

Spotkanie 15 czerwca


 

Spotkanie 13 czerwca


 

Spotkanie 12 czerwca – grupa seniorów


 

Spotkanie 9 czerwca

 


 


Biuro Rozwoju Gdańska, w związku z realizacją programu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, ogłosiło na początku 2018 r. dwa konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Jeden dotyczył działań podwórkowych na czterech obszarach rewitalizacji, drugi – kontynuacji działań społecznych w Dolnym Wrzeszczu i Letnicy.

Na każdym z czterech obszarów rewitalizacji zostały wyznaczone podwórka, które wymagają uporządkowania i zagospodarowania. Wokół nich ma skoncentrować się praca lokalnych społeczności. Oferty organizacji pozarządowych miały zostać opracowane w taki sposób, aby działania angażowały przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – od dzieci po seniorów. Podczas realizacji projektów mieszkańcy wspólnie z animatorami najpierw zastanowią się, jak chcieliby urządzić określone podwórko, a następnie opracują jego projekt i koncepcję zagospodarowania. Ostatnim etapem będzie wspólne urządzenie podwórka. Mieszkańcy m.in. uporządkują zieleń, posadzą nowe rośliny, zamontują ławki i inne elementy małej architektury.

Konkurs podwórkowy dotyczy tych części Gdańska, które zostały objęte Gminnym Programem Rewitalizacji. Jego formuła zakłada działania animacyjne skoncentrowane wokół konkretnych podwórek. – Jednym z celów rewitalizacji jest integracja lokalnych społeczności, zachęcenie mieszkańców do wspólnego działania. Stąd pomysł na taką formułę konkursu – wyjaśniała  Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora BRG ds. Rewitalizacji.

Wśród podwórek objętych programem znalazły się dwa z rejonu Piaskowni – przy ulicy Górka 11, 12 i 13.

„Górka dumna z podwórka”

Na Biskupiej Górce w wyniku konkursu będzie realizowana oferta złożona wspólnie przez Stowarzyszenie Biskupia Górka i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, a dotycząca przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A. Organizacje planują przeprowadzenie spotkań i warsztatów skierowanych do różnych grup wiekowych. Ich rezultatem będzie koncepcja zagospodarowania wspólnej przestrzeni, na podstawie której powstanie projekt architektoniczny. Stowarzyszenia zamierzają przeprowadzić także warsztaty ceramiczne. Stworzone podczas nich prace zostaną następnie połączone w instalację, która zostanie zamontowana na podwórku. Zagospodarowanie podwórka rozpocznie się od wspólnego porządkowania  terenu, sadzenia roślin i umieszczania elementów małej architektury. W tak przygotowanej przestrzeni odbędzie się festyn integracyjny. Podczas imprezy będą prezentowane rysunki dzieci uczestniczących w warsztatach projektowania. W kolejnym roku wyposażenie podwórka zostanie uzupełnione. Po zakończeniu prac spotkania będą kontynuowane w formie pikników integracyjnych, podczas których mieszkańcy ocenią przeprowadzone zmiany. Jako ostatnie odbędzie się spotkanie podsumowujące – warsztat z ogrodnikiem, w trakcie którego mieszkańcy zastanowią się nad możliwościami posadzenia dodatkowych roślin – nie tylko na podwórku, ale również w oknach i na balkonach.

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/607-rewitalizacja-przez-integracje

 


 

Od 2015 r. na facebooku jest fanpage: Ulica Górka/Kaninchenberg/


 

Film  „ul. Górka” zrealizowany przez grupę Berg Movie na Festiwal „Filmujemy Gdańsk” w 2015 r.


 

Artykuł z dnia 28 stycznia 2016 r., gdy rozpoczynała się walka mieszkańcow o wpisanie Piaskowni do obszaru, który był wskazany do rewitalizacji.

Na Piaskowni rewitalizacji nie będzie?

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci