Relacja ze spotkania 11 kwietnia 2018

Spotkanie 11 kwietnia

11 kwietnia br. w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 na spotkanie z mieszkańcami Biskupiej Górki przybyli przedstawiciele gminy Gdańsk: Anna Konopka z Biura Rozwoju Gdańska, Barbara Tchórzewska z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni i Rzecznik Prasowa Prezydenta Miasta Gdańska Magdalena Skorupka–Kaczmarek, nie było przedstawiciela Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Głównym tematem spotkania była sprawa skarpy przy ul. Biskupiej, która 13 marca br. uległa naruszeniu, ale mieszkańcy pytali też o inne rzeczy związane z rewitalizacją Biskupiej Górki. Ponieważ mogą one zainteresować większe grono osób, przedstawiamy skrótowy zapis poruszanych spraw.

Nowe pęknięcia murów oporowych
Jedna z mieszkanek ulicy Na Stoku 12 d zgłosiła, że zauważyła w ostatnim czasie powiększające się pęknięcie w murze oporowym przy jej kamienicy. Ponad 20 lat temu mur pękł i powstał w nim ubytek o średnicy ok. 1 m, ale wówczas go nie naprawiono, dostawiono jedynie do istniejącego muru nowy, zbudowany z pustaków. Nadmierne obciążenie skarpy pojazdami ciężkimi w ostatnim czasie spowodowało popękanie tej dostawki i oddzielanie się jej od muru właściwego. Ponieważ ta część skarpy nie jest objęta pracami umacniającym stok Biskupiej Górki w związku z rewitalizacją, mieszkanka obawia się powtórzenia sytuacji jaka miała miejsce 13 marca kilkadziesiąt metrów dalej.
Ponieważ na spotkaniu nie było przedstawiciela DRMG i nikt nie potrafił odpowiedzieć czy badano skarpę w tym miejscu, poproszono osobę zgłaszającą o mejlowe przesłanie takiego zgłoszenia do BRG.


Popękane kamienice
Mieszkańcy skarżą się, że obecnie mocniej odczuwają przejazd każdego samochodu po ulicy Biskupiej, domy bardziej trzeszczą i drżą, wypaczają się niektóre drzwi i okna, powiększają pęknięcia ścian lub pojawiają nowe.

Przedstawicielki Gminy zgodnie twierdziły, że drgania mogą być przez mieszkańców odczuwane, bo budynki „nie są zabezpieczone eksploatacyjnie w sposób właściwy”, natomiast same budynki nie są zagrożone w wyniku naruszenia pobliskiej skarpy, ponieważ są usadowione na gruntach rodzimych, bardzo stabilnych.

Mieszkańcy zostali poproszeni o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych przypadków wjazdu na ten odcinek ulicy pojazdów nieuprawnionych, ale dla mieszkańców to trudne zadanie, bo nawet śmieciarki przejeżdżają zbyt szybko, by można było zdążyć zrobić im zdjęcia na dowód.

29 marca br. zostały założone repery na budynkach i murkach w zagrożonym rejonie, a robione od tego czasu pomiary nie wskazują na jakiekolwiek przesunięcia i zmiany, które mogłyby niepokoić.

Ulica Na Stoku
W związku ze zwiększeniem ruchu ciężkiego sprzętu dojeżdżającego na budowę przy umacnianiu skarp mieszkańcy ulicy Na Stoku uważają, że stwarza to zagrożenie dla ich domów oraz niszczy ulicę i chodniki. Rozumieją konieczność takich przejazdów, ale prosili o wprowadzenie ograniczeń dla tego ruchu. Zakończenie prac przy etapie III umacniania skarp powinno skutkować zakazem wjazdu ciężkiego sprzętu na budowę od strony skrzyżowania z ul. Biskupią. Jeżdżące samochody nagminnie niszczą pokrywy studzienek telekomunikacyjnych znajdujących się na chodnikach, jedna z nich jest już trzeci raz wymieniana, inne od wielu miesiecy zasłonięte są jedynie deskami lub płytami pilśniowymi.


Kontrola
Na pytanie o sposób przeprowadzania kontroli przez DRMG nad jazdą sprzętu ciężkiego po wyłączonym odcinku Biskupiej,  pani Rzecznik Prezydenta odpowiedziała, że kontrole były przez DRMG prowadzone i nie wykazały nieprawidłowości. Według dziennikarki portalu www.biskupiagorka.pl DRMG do tej pory nie udostępniło jej redakcji danych dotyczących sposobu przeprowadzania tych kontroli i zasad określających zgody na wjazd sprzętu ciężkiego dla poszczególnych wykonawców robót, mimo że taka prośba została wysłana majlowo w dniu 19 marca br. oraz powtórzona na spotkaniu 23 marca.

Kamera
Kamera monitoringu została postawiona przy ulicy Biskupiej 3 kwietnia br., ale jak powiedziała rzecznik Prezydenta, przez pierwsze 2-3 dni trwało dostosowywanie jej parametrów do właściwej pracy, czyli wyłapywania tylko tych pojazdów, które nie powinny pojawiać się na tej drodze. Każde zarejestrowane wykroczenie jest zgłaszane na policje, do czasu spotkania wysłano trzy zgłoszenia.

Obecni na sali mieszkańcy twierdzili, że takich przejazdów w tym czasie było znacznie więcej, choćby śmieciarki jeżdżą ulicą Biskupią, bo o godzinie 6 rano rano przejazd przez tereny policyjne jest zamknięty. Według pani Rzecznik żadne pojazdy powyżej 2,5 t nie mogą wjeżdżać na ten odcinek, a ponieważ według niej nie ma możliwości, by straż miejska pełniła na ulicy Biskupiej dyżury cały dzień, mieszkańcy zostali poproszeni o zgłaszanie każdego takiego przypadku na policję. Ponieważ zebrani twierdzili też, że tylko sporadycznie widywane są patrole straży miejskiej w tej okolicy, padła obietnica, że straż miejska zostanie poproszona przez Miasto o zwiększenie ich liczby.

Ekspertyza
Z całą ekspertyzą geotechniczną można się zapoznać na stronie DRMG, tam też znajduje się informacja o ogłoszonym 10 kwietnia przetargu na prace przy umacnianiu skarpy: http://www.gzdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76029.asp?soid=42BE821D180D404D8FD013B7F2ED0419.

Nowy mur oporowy powinien powstać do końca czerwca 2018 r., natomiast prace wykończeniowe, dostosowujące wygląd ściany do otoczenia będą wykonywane wraz z przebudową ulicy Biskupiej. Przedwojenny metalowy płot zostanie zdemontowany na czas robót, ale powróci i w następnym etapie prac zostanie odpowiednio odnowiony.

Schody na skarpie
Powrócił temat schodów na skarpie, zbudowania których domagało się wielu mieszkańców Biskupiej Górki. Padło pytanie dlaczego niemożliwe jest zrobienie schodów na skarpie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 21, a możliwe na tej samej skarpie tylko dalej, na Zaroślaku. Anna Konopka z BRG wyjaśniła, że skarpa przy szkole była niestabilna, a skarpa na Zaroślaku nie jest objęta pracami stabilizującymi, bo tego nie potrzebuje, więc zbudowanie na niej schodów spełniających wszystkie obecne wymagania techniczne będzie możliwe.

Biskupia 24 c
Mieszkańcy budynku przy ul. Biskupiej 24 c obawiają się, że ciężki sprzęt nie tylko zniszczy ulicę przy ich kamienicy, ale może spowodować wkrótce uszkodzenie rury ciepłowniczej biegnącego pod jezdnią. Obecnie ulica pozapadała się w różnych miejscach nawet na głębokość kilkunastu centymetrów i porobiły się w niej koleiny. Ten fragment prowadzący do ich domu, a dalej do siedziby Wojewódzkiej Komendy Policji należy do Skarbu Państwa, więc nie znalazł się w obrębie planowanych prac rewitalizacyjnych. Przedstawicielka Prezydenta Gdańska powiedziała, że rozmowy z policją na temat przejęcia ich terenu przez Miasto utknęły w martwym punkcie, ale obiecała, że  temat tej drogi zostanie podjęty w rozmowach z KWP.

Oświetlenie
Brak oświetlenia ulicy Biskupiej wciąż wraca, tym razem też mieszkańcy podkreślali, że stanowi to dla nich dużą uciążliwość i prosili choćby o jedną lampę tymczasową na kamienicy pod nr 25. Wcześniejsze starania o to spełzły na niczym z powodu braku zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. Tym razem padła taka sama odpowiedź – lampy pojawią się dopiero, gdy realizowana będzie zaplanowana przebudowa ulic.

Na pytanie, czy w ramach rewitalizacji będzie możliwe odtworzenie przedwojennych lamp wiszących nad ulicą, odpowiedziano, że obecne przepisy mówią, że nie jest to rozwiązanie bezpieczne i nawet w rewitalizowanych dzielnicach takich rozwiązań się nie robi.

Puste lokale
Mieszkańcy pytali o puste lokale użytkowe i uzyskali odpowiedź, że na razie nie ma nimi zainteresowania i trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo to  powinno się zmienić, gdy efekty rewitalizacji Biskupiej Górki będą bardziej widoczne. Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że budynek przy ul. Na Stoku 3 a, b, c, d czekający na remont, nie jest odpowiednio zabezpieczony (braki stolarki okiennej) i niszczeje.

Parkowanie
Dużo emocji wzbudził temat parkowania na Biskupiej Górce, bo w związku z pracami przy skarpach oraz przy Forum Gdańsk jeszcze powiększył się problem, który utrudnia życie wszystkim mieszkańcom. Miasto nie ma propozycji dobrego rozwiązania braku miejsc parkingowych na Biskupiej Górce, ale po zakończeniu prac rewitalizacyjnych na pewno zwiększy się kontrola parkujących tutaj aut, pojawi się słupkowanie i ściśle wyznaczone strefy. Czy zniechęci to jednak przyjezdnych kierowców, na przykład tych, którzy przyjadą na zakupy do Forum Gdańsk ( Parking-przy-forum-gdansk-sprawdz-ile-bedzie-kosztowac-zostawienie-samochodu) ?
To od mieszkańców w dużej mierze będzie zależało, czy powstanie tu strefa płatnego parkowania – to temat, który czeka na konsultacje. Stowarzyszenie Biskupia Górka zaprasza  19 kwietnia na  spotkanie do Domu Sąsiedzkiego przy ul. Biskupiej 4, na którym ten temat będzie omawiany.

Krystyna Ejsmont

fot. redakcji,
jedno zdjęcie pochodzi z blogu: http://oknonamiasto.blox.pl/html/page/9.html

Śródmieście otwiera się na Biskupią Górkę?

Przejście naziemne

Kończące się prace nad Forum Gdańsk pozwalają mieć nadzieję, że stanie się ono ważną atrakcją i miejscem, do którego mieszkańcy Biskupiej Górki będą mogli łatwo i szybko dotrzeć. Z założenia takie centrum ma podwyższyć jakość życia i dostępność nowych usług dla okolicznych mieszkańców. Warto zastanowić się nad tym bardziej szczegółowo. Nie mam tu na myśli dojazdu samochodem, bo taki nie ma sensu przy tak bliskiej lokalizacji. Przy okazji konferencji prasowej dotyczącej przejścia naziemnego przy Bramie Wyżynnej zapytałem twórców o dostępność centrum handlowego (z funkcją kulturalną w postaci Kunsztu Wodnego) dla mieszkańców Biskupiej Górki.

 

Śródmieście otwiera się na Biskupią Górkę, która jest jego elementem. W tej chwili rozpoczyna się proces rewitalizacji, który spowoduje, że dzięki temu również osoby piesze, które będą przechodziły na wysokości Bramy Wyżynnej dotrą na Biskupią Górkę i ona stanie się kolejną, atrakcyjną „Mekką” na mapie Gdańska. Jest to proces symetryczny”.
Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że budujący infrastrukturę drogową wokół Forum Gdańsk mają świadomość potrzeb mieszkających najbliżej. Wiedzą też, że tak monumentalna budowla odgrodzona kilkoma pasami ruchu (i torowiskiem) stanowi barierę oddzielającą Biskupią Górkę od centrum miasta.

Tworzący zespół drogowy myślą o mieszkańcach. Udało się wynegocjować naziemne przejścia dla pieszych, które pozwolą nawet osobom z dysfunkcjami ruchu i matkom z dziećmi w wózkach bez problemu dotrzeć do centrum handlowego.

Jeżeli chodzi o kierunek od Biskupiej Górki na tę całą wyspę po środku to jest bardzo wygodne, szerokie, eleganckie przejście. Trochę gorzej jest na kierunku od wyspy do 3 Maja. Tam w tym co jest zaprojektowane przez Forum musieliśmy „wcisnąć” przejście – dlatego jest ono pod takim lekkim skosem i o szerokości nie 6 metrów, jak zakładaliśmy, tylko węższe”.
Tomasz Wawrzonek, Miejski Inżynier Ruchu w Gdańsku.

Obecnie planowany jest jeszcze wyjazd z ulicy Menonitów. Odbywa się to w uzgodnieniu z mieszkańcami, których ten dojazd dotyczy. Wypada mieć nadzieję, że również trakt pieszy, który tam przebiega (wzdłuż torowiska i historycznego Kanału Raduni) nie zostanie gwałtownie przerwany. Jest to ciąg komunikacyjny, z którego korzystają mieszkańcy i goście chociażby Hostelu znajdującego się w pobliżu. Jest to obecnie najbardziej dogodne dojście do przystanku kolejki SKM.

Zaawansowanie prac
Obecnie prace związane z dojściami do centrum handlowego są na etapie studium projektu budowlanego. Wynika z tego, że prace analityczne zostały zakończone i projektanci wiedzą już jaki ma być przebieg dojść do centrum. Zostały też przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, a ich potrzeby wzięte pod uwagę.

Natężenie ruchu
Zanim powstał plan dojść do Forum Gdańsk przeprowadzone zostały analizy natężenia ruchu. Wykorzystano do nich detektory ruchu Tristar, które pokazały jakie są strumienie przemieszczania się pojazdów. Z badań tych wynika, że po ulicach Okopowej i Wały Jagiellońskie przejeżdża 65 tysięcy pojazdów w ciągu doby. Nastąpił spadek natężenie ruchu w tym rejonie miasta po otworzeniu przejazdu pod Martwą Wisłą. Pierwotnie natężenie na tych ulicach wynosiło 92 tysiące pojazdów na dobę.

W szczycie porannym przez Okopową/Wały Jagiellońskie przejeżdża 2700 pojazdów od strony Oruni do Centrum i 1800 pojazdów w kierunku przeciwnym. W szczycie popołudniowym 2300-2400 na każdym z kierunków.

Węzeł Unii Europejskiej
To najbardziej obciążone skrzyżowanie na terenie Gdańska. Ruch w godzinach szczytu dochodzi na nim do 7000 pojazdów na godzinę w obu kierunkach.

Hucisko skrzyżowaniem newralgicznym
Z badań przeprowadzonych w specjalnym zespole Miejskiego Inżyniera Ruchu wyszło, że dla koordynacji ruchu w centrum Gdańska kluczowy jest węzeł Hucisko. Obecnie trwają prace nad skoordynowaniem zmian świateł. Być może będą one zorganizowane w ten sposób, że dwa przejścia będą ze sobą wprost skoordynowane i będą jakby jednym cyklem rozłożonym na dwa przejścia.

Obecnie zmiany świateł na Hucisku odbywają się w cyklu 140 sekund. 23–25 sekund to czas światła czerwonego dla pojazdów i 115–117 sekund dla światła zielonego. Daje to przepustowość na poziomie 3300 pojazdów na godzinę, co oznacza, że jest to przepustowość większa niż obecnie rejestrowane natężenie ruchu w tym miejscu.

Czy jest to wystarczający czas na przejście przez przejście dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi – trzeba sprawdzić. Jeżeli będzie to się łączyło z koniecznością pokonywania przejścia w dwóch etapach, wymagać to będzie spędzenia przez pieszego od 2,5 do prawie 5 minut na jednym skrzyżowaniu. Nie można powiedzieć wówczas, żeby było to działanie przyjazne dla pieszych. A chodzi o najważniejsze skrzyżowanie w centrum miasta – tuż przy siedzibie Rady Miasta.

Przy przejściu dla pieszych na Hucisku udało się, przypomnę, kilka lat temu zbudować jedną fazę dla pieszych. Został otwarty tunel pod Martwą Wisłą, dzięki temu spadły nam nieco obciążenia na tym głównym ciągu. I dzięki temu piesi już dzisiaj nie muszą biec na wysokości Rady Miasta Gdańska. I to są też takie drobne zmiany, które mają dosyć istotne znaczenie”.
Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tekst i zdjęcia Marek Baran

Ekspertyza geotechniczna naruszonej skarpy

„EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA AWARII MURU OPOROWEGO WZDŁUŻ BUDYNKU PRZY UL. BISKUPIEJ 20 W GDAŃSKU”.

Zakres prac ekspertyzy obejmował:

-analizę stanu technicznego istniejącego muru oporowego
-ustalenie przyczyn awarii
-analizę możliwości utrzymania przejezdności ul. Biskupiej
– wzmocnienie przed rewitalizacja docelową ul. Biskupiej i wytyczne wzmocnienia istniejącego muru i skarpy

Stan muru oporowego i skarpy:
Ceglano-betonowe ściany oporowe, straciły swoją wytrzymałość, a efektem tego stało się odspojenie poszczególnych elementów. Stan awarii wystąpił na najniższym poziomie zabudowy zbocza na skutek parcia lodu.

Bezpośredniej awarii uległa ściana ceglana, położona najniżej, podtrzymująca pierwszy taras. Większość pęknięć ścian nastąpiła na skutek odkształceń związanych z przemarzaniem i parciem gruntu i lodu. Ściana była dobudowana do istniejącego muru ceglanego i związana jedynie wspólnym oczepem.

Stwierdzono, że niezbędne jest natychmiastowe przystąpienie do prac zabezpieczających uskok naziomu bezpośrednio przylegający do ulicy oraz w drugiej kolejności ściany oporowe podtrzymujące skarpę. Zaprawa o małej wytrzymałości wykazująca duży stopień korozji.

Na całości konstrukcji przypór ściany górnej występują szczeliny poziome dzielące masyw przybór na bloki. Bloki te nie są powiązane ze sobą. W obecnym stanie ściana ta ma bardzo małą zdolność przenoszenia obciążeń gruntu.

Wnioski geotechniczne:
– na badanym terenie nie ma warunków do powstania zjawisk osuwiskowych strukturalnych,
– na zakłócenia naturalnej stabilizacji strefy skokowej ujemny wpływ ma zabudowa, tarasowanie ciągów ulicznych i wykonanie sieci uzbrojenia podziemnego,
– w okresie po długotrwałych opadach mogą się pojawić wycieki wód, a nawet małe źródełka w obrębie stoku,
– wody które spowodowały powstanie soczewy lodowej za murem są wynikiem spływu powierzchniowego z ulicy Biskupiej

Przyczyny awarii:
– stan ściany oporowej oceniany jest na bliski utraty stateczności na skutek defragmentacji ścian,
– zły stan techniczny obiektu w tym degradację istniejącego systemu drenażowego, przelewanie wody przez krawędź parapetu ściany oporowej i podpiętrzenie wody zaskórnej za dolnymi murami oporowymi, spływy wód powierzchniowych,
– przeciążenia korony nasypu spowodowane ruchem ciężkich pojazdów (konstrukcja ul. Biskupiej nie jest dostosowana do ruchu ulicznego o masie przekraczającej 4,5t),

Zalecenia dotyczące poprawy stateczności skarpy:
– ograniczenie ruchu do pojedynczych pojazdów o masie nie przekraczającej 2,5 t z ograniczeniem prędkości do 15km/h,
– wygrodzenie strefy zagrożonej w paśmie pojedynczym oraz wprowadzenie ruchu przemiennego na tym odcinku,
– należy poddać niezwłocznemu monitoringowi geodezyjnemu mur wraz z obszarem całej skarpy i budynkami przyległymi,
– prace dotyczące zabezpieczenia skarpy powinny być wykonane metodami bezudarowymi nie powodującymi wibracji,
– prace proponowane w trzech etapach:
Mur oporowy górny – realizacja natychmiastowa
Mur oporowy dolny – realizacja niezwłoczna
Rewitalizacja obszaru skarpy – ostatni etap

Wnioski końcowe:
|- Istniejąca skarpa nie zagraża posadowieniu istniejących budynków, zagrożenie stanowi bryła gruntu, która może ulec zsuwowi powierzchniowemu,
– Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać inwentaryzację istniejących uszkodzeń ściany,
– Zaleca się rozpoczęcie prac naprawczych w procedurze awaryjnej,
– Pierwsze dwa etapy prac powinny zostać zrealizowane wg formuły „zaprojektuj i zbuduj”,
– Zalecany termin prac dwóch najistotniejszych etapów planowane jest do końca II kwartału 2018r.
– Prace projektowe i naprawcze należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę Robót uzgodnionej z uprawnionym nadzorem geotechnicznym.
– W okresie umocnień zostanie dopuszczony ruch dla pojedynczych pojazdów (poruszających się z prędkością 15 km/h o maksymalnej masie do 2,5t) na pasie o szerokości 3,5m w odległości 4m od krawędzi wewnętrznej.

mat. UMG

fot. redakcji

GZDiZ i BRG – spotkanie informacyjne

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ora Biuro Rozwoju Gdańska  zapraszają  mieszkańców Biskupej Górki na spotkanie dotyczące sprawy osunięcia się części skarpy przy ul. Biskupiej oraz innych tematów związanych  z rewitalizacją Biskupiej Górki i Starego Chełmu. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia br. w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4, w godz. 16-18.

 

Budżet Obywatelski 2019

 

Do tegorocznego Budzetu Obywatelskiego zostały zgłoszone trzy wnioski dzielnicowe dotyczące Biskupiej Górki:

 

1/ Młodzi, aktywni i bezpieczni – integracyjno-edukacyjne spotkania dla młodych z Biskupiej Górki
Projektodawca: Mateusz Rose

Opis:
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla młodzieży w wieku 13-19 lat, która umożliwi im wspólną integrację, aktywny wypoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań oraz uczestniczenie w warsztatach, grupach dyskusyjnych, wyjściach oraz wyjazdach.
W ciągu ostatnich lat zauważyliśmy znaczącą potrzebę organizowania tego typu akcji oraz tworzenia miejsc, gdzie młodzież może bezpiecznie oraz aktywnie rozwijać swoje zainteresowania. Młodzież z tego rejonu jest szczególnie narażona na różne kryzysy związane z wiekiem dojrzewania, spowodowane brakiem odpowiedniej edukacji oraz prewencji. Występuje zwiększona ilość agresji wśród młodzieży, wandalizmu, nadużywania środków psychoaktywnych oraz młodocianych ciąż.
Planujemy: cotygodniowe spotkania dla młodzieży; comiesięczne spotkania dla dziewczyn z tego rejonu; wspólne wyjścia integracyjne; wspólne wyjazdy.
Tak wyedukowana młodzież mocno wpłynie na kulturę tego obszaru.
Projekt wspierany przez Młodzieżową Radę Miasta Gdańsk.

Miejsce:  sala przy ul. Menonitów 2a – siedziba Zboru Kościoła Zielonoświątkowego

Wstępny kosztorys: 41 000 zł
Wyszczególnienie:
Wynajem całoroczny sali na spotkania: 8000 zł
Zakup jedzenia na cotygodniowe i comiesięczne spotkania: 5500 zł
Wynagrodzenie dla gości i wykładowców: 4500 zł
Wyjazd majowy: 6000 zł
Wyjazdy wakacyjne i zimowe: 6000 zł
Wyjścia integracyjne: 6000 zł
Artykuły piśmiennicze: 500 zł
Sprzęt sportowy: 2000 zł
Promocja i marketing: 3000 zł

2/ ZDROWO JEM – ZDROWO ROSNĘ!
Projektodawczyni: Dorota Kurek

Opis:
Celem projektu jest edukacja dzieci w wieku 7-12 lat w kwestii zdrowego żywienia, wsparcie ich w zdrowym rozwoju, integracja poprzez aktywny wypoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań oraz uczestniczenie w warsztatach, grupach dyskusyjnych, wyjściach oraz wyjazdach. Na terenie Biskupiej Górki i okolic wiele rodzin boryka się z trudnościami w kwestiach materialnych. Dzieci bywają niedożywione, nie mają wykształconych prawidłowych nawyków żywieniowych, ponadto dorastają w środowisku, które ma silny i negatywny wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa czy więzi międzyludzkich. Chcemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na tym terenie organizować warsztaty kulinarne, na których dzieci samodzielnie,pod nadzorem dorosłych będą wspólnie przygotowywać i spożywać zdrowe i smaczne potrawy. Będzie to miało pozytywny wpływ na zdrowie dzieci i ich rozwój. Poprzez gry i zabawy ruchowe będziemy edukować dzieci w zakresie zdrowego trybu życia,Wspólne wyjścia wzmocnią więzi społeczne.

Miejsce: ul. Biskupia 6, Siedziba Fundacji Życie i Pasja

Wstępny kosztorys: 35 500 zł
Wyszczególnienie:
Wynajem całoroczny sali na spotkania: 7000 zł
Zakup jedzenia na cotygodniowe spotkania: 8000 zł
zakup wyposażenia- art gospodarstwa domowego na warsztaty kulinarne: 5000 zł
Wynagrodzenie dla gości i wykładowców: 3000 zł
wyjścia integracyjne: 10000 zł
Artykuły piśmiennicze: 500 zł
Promocja i marketing: 2000 zł

3/ Bezpieczne schody w lesie na Biskupiej Górce i Zaroślaku
Pojektodawczyni: Magdalena Kamrowska

 Opis:
Biskupia Górka jest wzniesieniem o wysokości 60,8 m n.p.m i dojście na jej szczyt jest problematyczne. Jednym z przejść pomiędzy Biskupią Górką a Zaroślakiem są schody, które istnieją od dziesięcioleci, ale ich stan świetności dawno przeminął. Korzystają z nich systematycznie mieszkańcy Biskupiej Górki, Zaroślaka, osoby spacerujące indywidualnie, zorganizowane spacery w ramach lokalnych Przewodników i Przewodniczek po Biskupiej Górce, studenci Gdańskiej Szkoły Wyższej – setki ludzi. Schody są krzywe, brakuje stopni, nie zabezpiecza ich żadna barierka, biegną po bardzo stromej skarpie a w czasie deszczu lub opadów śniegu, dla zdrowia i życia lepiej z nich nie korzystać, a są bardzo potrzebnym ciągiem pieszym. Ten las w Śródmieściu jest bardzo atrakcyjnym terenem zielonym a Biskupia Górka magiczną dzielnicą, którą warto odwiedzić, należy więc umożliwić łatwe i bezpieczne przejście. W zakresie projektu jest remont i budowa nowych schodów w miejscu obecnych wraz z opracowaniem dokumentacji.

Miejsce: schody na skarpie – funkcjonujący obecnie skrót prowadzący z Zaroślaka na szczyt wzgórza, do Redity Koszarowej; obręb 080, numer działki 199

Wstępny kosztorys: 250 000 zł
Wyszczególnienie:
Remont i dobudowa brakujących schodów z umocnieniem skarpy w miejscu ich przebiegu 200 000 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej, badania stabilności skarpy 50 000 zł.

Wszystkie projekty: https://gdansk.zetwibo.pl/projekty

ke

Monitoring ulicy Biskupiej

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że 3 kwietnia 2018 r. na górnym odcinku ulicy Biskupiej została zainstalowana kamera monitoringu w celu wyeliminowania nieuprawnionych przejazdów samochodów powyżej 2,5 tony. Przypominamy też, że na tym fragmencie ulicy obowiązuje również ograniczenie prędkości do 15 km/godz.

fot. Krystyna Ejsmont

ke

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i młodzieży

Wiecej »

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci