Umocnienie skarpy przy ul. Biskupiej

Początek prac związanych z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej

16 maja 2018 r. rozpoczną się prace związane z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej. Przeprowadzone będą zgodnie z wytycznymi ekspertyzy geotechnicznej i potrwają do końca czerwca.

Od 16.05.2018 r. będą prowadzone prace związane z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej pomiędzy nr 27 i 28 w Gdańsku. Zabezpieczenie skarpy będzie polegać na rozbiórce zdegradowanych części murów i wykonaniu nowych zabezpieczeń skarpy. Umowny termin realizacji robót wynosi 9 tygodni. Wykonawcą robót jest: Geo-Ekspert Sp. z o.o., ul Balcerskiego 19, 80-299 Gdańsk.

Wykonawca wybrany został w przetargu nieograniczonym. Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ulicy Biskupiej między budynkami nr 28 i 27”. Celem realizacji zadania jest przywrócenie stateczności skarpy i utrzymanie bezpieczeństwa drogi ul. Biskupiej oraz przyległych budynków. Realizacja prac ze względu na pilność wykonania odbędzie się w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wytyczną dla realizacji robót była „EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA AWARII MURU OPOROWEGO WZDŁUŻ BUDYNKU PRZY UL. BISKUPIA 20 W GDAŃSKU”.

Zakresem objęte są następujące prace:

• Projekt rozbiórki i projekt wykonawczy zabezpieczeń.

• Monitoring geodezyjny – wykonawca po przejęciu placu budowy będzie realizował monitoring geodezyjny przekazanych reperów w sposób ciągły przez cały czas prowadzonych prac objętych zamówieniem. Wyniki pomiarów (dziennik) będzie stanowił element dokumentacji odbiorowej. Jakiekolwiek przemieszczenia reperów będą natychmiast zgłaszane Zamawiającemu. (repery założone zostały już 29 marca).

• Roboty budowalne.

Etapy realizacji robót:

Etap 1 – Wykonanie muru oporowego przy jezdni ul. Biskupiej wraz z usunięciem karpiny, rozbiórką przypór betonowych przy murze ceglanym.

Etap 2 – Wykonanie muru oporowego przy budynku ul. Na stoku 11 wraz z rozbiórką murów tarasowych.

Etap 3 – Poza zakresem przedmiotu zamówienia – wykonanie rewitalizacji terenu. w ramach projektu zleconego przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska

Wytyczne dotyczące wykonawstwa:

Prace związane z budową zabezpieczeń należy wykonać z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego na ulicy Biskupiej. Powinny być wykonane metodami bez wibracji i przy użyciu sprzętu, którego masa jednostkowa w pierwszym etapie nie może przekraczać 1 tony.

W okresie umocnień zostanie dopuszczony ruch wahadłowy dla pojedynczych pojazdów (poruszających się z prędkością 15 km/h o maksymalnej masie do 2,5 t).

Przypomnijmy, że 13 marca b.r. od skarpy na ul. Biskupiej oderwał się fragment muru. Zdarzenie miało miejsce na wysokości ul. Biskupiej 20 na terenie nieruchomości ul. Na Stoku 11. Podjęliśmy wówczas działania prewencyjne polegające na zamknięciu dla ruchu kołowego części ul. Biskupiej od skrzyżowania z ul. Na Stoku, zlecona została ekspertyza, która określiła przyczynę awarii, sposób użytkowania do momentu zabezpieczenia oraz metodę i konieczny termin zabezpieczenia.

Magdalena Kiljan
Rzecznik Prasowy
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
tel. 58/52-44-597, kom. +48 785 881 241
e-mail: rzecznik@gzdiz.gda.pl

fot. redakcji, Wojciech Otrowski

9 maja Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełmu na spotkanie informacyjne dotyczące rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4, w godzinach 16-18.


fot. Krystyna Ejsmont

Parkowanie na Biskupiej Górce

 

Parkowanie na Biskupiej Górce to narastający problem, który obecnie wydaje się szczególnie utrudniać życie mieszkańcom Biskupiej Górki. Oprócz tego, że wciąż przybywa samochodów do nich należących, to od kilku lat muszą się też na osiedlu znaleźć miejsca dla aut pracowników i studentów szkoły wyższej znajdującej się przy ul. Biskupiej oraz dla osób zatrudnionych przy budowie Forum Gdańsk, Wiaduktu Biskupia Górka i przy umacnianiu skarp.

W godzinach szczytu samochody wypełniają wszystkie przestrzenie dla nich dostępne i wielu mieszkańców nie ma gdzie postawić swoich pojazdów, a pieszym utrudnia to poruszanie się po chodnikach. Wkrótce co prawda otwarty zostanie parking wielopoziomowy w Forum Gdańsk, ale ponieważ będzie płatny, sytuacja może nie ulec poprawie.

W czerwcu, jak co roku, zaczyna się sezon na oprowadzanie turystów po Biskupiej Górce przez lokalnych przewodników, slalom pomiędzy ciasno na chodnikach ustawionymi samochodami to wątpliwa atrakcja takich spacerów. Po zakończeniu rewitalizacji Biskupia Górka ma się stać miejscem szczególnie atrakcyjnym dla turystów, auta powinny więc zniknąć z chodników głównych ulic. Gdzie więc mieszkańcy mogliby je trzymać, by to miejsce nie zatraciło swojego uroku a mieszkańcom żyło się wygodnie?

Z rozmów z Biurem Rozwoju Gdańska, które zajmuje się procesem rewitalizacji Biskupiej Górki wynika, że Miasto Gdańsk nie ma gotowego planu wyjścia z tej sytuacji oraz że nie przewiduje konsultacji na ten temat. Stowarzyszenie Biskupia Górka, do którego docierały skargi mieszkańców, uznało, że w planowaniu przestrzeni urbanistycznej powinno się brać pod uwagę przede wszystkim głosy osób w niej mieszkających i  postanowiło rozpocząć publiczną dyskusję na ten temat. Na fanpejdżu Stowarzyszenia Biskupia Górka na Facebooku utworzone zostało Wydarzenie  Parkowanie na Biskupiej Górce, na którym taka dyskusja i omawianie różnego rodzaju rozwiązań może się odbywać. Zachęcamy do aktywności na tej stronie.

Jednocześnie przygotowano dla mieszkańców anonimowe ankiety, w których także można opisać swoje pomysły lub zamieścić uwagi. Ankiety pojawią się w skrzynkach na listy, można je też pobrać w Domu Sąsiedzkim (ul. Biskupia 4) albo wydrukować samemu. Wypełnione należy wrzucać do skrzynek: pocztowej, wiszącej przy wejściu do Domu Sąsiedzkiego albo do stojącej wewnątrz.

Po 30 maja ankiety zostaną opracowane, a zebrane pomysły przekazane do Biura Rozwoju Gdańska.

Krystyna Ejsmont

 

Dzikie tulipany Biskupiej Górki

Dzikie tulipany są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, nie należy ich zrywać, wykopywać cebulek, niszczyć. Na Biskupiej Górce występują w wyjątkowo dużych ilościach i są niewątpliwą atrakcją w czasie wiosennych spacerów po lesie Biskupiej Górki.

fot. Wojciech Ostrowski, Krystyna Ejsmont

Kolejne etapy umacniania skarp

Niebawem ruszą prace związane z kolejnym etapem umocnienia skarp na Biskupiej Górce!

Pod koniec kwietnia poznamy wykonawców zainteresowanych realizacją trzeciego etapu zabezpieczenia i stabilizacji osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2018.

Etap 3 obejmuje obszar przy ul. Zaroślak 26. Zabezpieczenie skarp ma ja wzmocnić i zapobiec potencjalnym osunięciom.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do rozbiórki  nadmurowanej części ściany oporowej oraz usunięcia betonowych elementów usztywniających. Prace obejmą również przebudowę ściany oporowej oraz wyposażenie w dreny wiercone
i korytka betonowe z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonany zostanie drenaż oraz zabudowa biologiczna terenu. Planowany termin zakończenia prac to  grudzień 2018 r.

Zaproponowane rozwiązania nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy. Nie wpłyną również na dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Większość robót będzie wykonywana ręcznie
w określonej kolejności. Projekt prac przeciwosuwiskowych został wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Na trzecim etapie się nie skończy!

25 kwietnia Miasto ogłosiło również przetarg na realizację robót dla czwartego etapu umocnienia skarp. Inwestycja obejmować będzie m.in. rozbiórkę obiektu przy ul. Na Stoku oraz ścian oporowych wraz z wyrównaniem powierzchni terenu, wykonanie obudowy berlińskiej, gwoździowanie skarpy i wykonanie drenażu skarpowego. Jeżeli procedury przetargowe przebiegać będą zgodnie z planem zadanie powinno zakończyć się w listopadzie bieżącego roku.

Etap 1 i 2 – w trakcie realizacji

Aktualnie trwają prace związane z 1 i 2 etapem stabilizacji osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. W ramach pierwszego etapu wykonawca przystąpił do wykonania prac dodatkowych polegających m.in. na odtworzeniu funkcji odwodnieniowych sieci kanalizacji deszczowej, dokończeniu plantowania terenu oraz instalacji geokrat. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z założeniami w połowie maja planowane jest przekazanie Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni. W ramach drugiego etapu  kontynuowane są prace związane z gwoździowaniem skarpy. Wykonawca przygotowuje się także do wykonania murku na górze skarpy. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2018 r.

mat. prasowe z UMG

 

Dyżur Radnej Dzielnicy

Stowarzyszenia Biskupia Górka zaprasza w dniu 26 kwietnia o godz. 18.00 do swojej siedziby przy ul Biskupiej 4 na spotkanie oraz na  dyżur radnej Dzielnicy Śródmieście, Magdaleny Kamrowskiej.
fot. Krystyna Ejsmontke

fot. Krystyna Ejsmont

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci