Prace na skarpie przy ul. Biskupiej

Krótki filmik dokumentujący umacnianie skarpy przy ul. Biskupiej, autor Wojciech Ostrowski.

 

Dyżur Radnej Dzielnicy

24 maja od godziny 18.00 do 19.00 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 będzie dyżurowała Radna Dzielnicy Śródmieście Dominika Ikonnikow.

fot. Krystyna Ejsmont

Wiadukt Biskupia Górka – zmiany w projekcie

Budowa wiaduktu Biskupia Górka – są decyzje w sprawie Bastionu Wiebego

17 maja na terenie budowy Wiaduktu Biskupia Górka odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz wykonawcy robót, czyli Budimexu. Spotkanie miało na celu podjęcie decyzji na temat dalszych działań związanych z odkrytymi w ostatnim czasie  pozostałościami bastionu obronnego, stanowiącego część fortyfikacji obronnych Gdańska. Ustalono, że z uwagi na klasę reliktu, odkryty Bastion Wiebego należy wyeksponować. W tym celu konieczne jest wprowadzenie do projektu parkingu zmian, które umożliwiają ekspozycję części bastionu.

Odkryte na terenie budowy relikty kolidują także z podporami realizowanego wiaduktu, dlatego wykonawca przeprojektuje podpory wiaduktu, tak aby odkryte na terenie budowy relikty nie wstrzymywały realizacji inwestycji.

W środę, 16 maja na terenie budowy odkryto również pozostałości Baszty Nowej. Historyczna baszta znajduje się w obszarze planowanej ul. Nowe Podwale. Obecnie trwają prace związane z inwentaryzacją geodezyjną znaleziska, ale już dziś można powiedzieć, że zmieniony zostanie również projekt drogi.

materiały pras. UMG

fot. redakcji

fot. Wojciech Ostrowski

Spojrzenie na Gdańsk z Lunety Cafarellego

19 maja 2018 r. uroczyście otwarto punkt widokowy w rejonie Lunety Cafarellego na Biskupiej Górce. Nadano mu imię Natalii Ostrowskiej działaczki społecznej z Chełmu i Biskupiej Górki, radnej Dzielnicy Chełm, członkini gdańskiego Komitetu Rewitalizacji. Zachęcamy do spacerów w to miejsce,  a poniżej fotorelacja  i film z tego wydarzenia.

fot. Krystyna Ejsmont

 

autor filmu: Wojciech Ostrowski

Otwarcie punktu widokowego z BG

 

19 maja o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie nowego punktu widokowego na Gdańsk, tym razem będzie to widok z Biskupiej Górki.

W uroczystościach otwarcia tego punktu weźmie udział m.in. grupa rekonstrukcyjna w strojach z epoki napoleońskiej, która zaprezentuje specjalnie przygotowany na tę okazję historyczny spektakl teatralny. Będzie on z pewnością atrakcyjną niespodzianką dla wszystkich, którzy zdecydują się na uczestnictwo w imprezie. O oprawę muzyczną zadbają gdańscy muzycy. Widok tradycyjnie odsłoni z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak.

Wszystkich Gdańszczan oraz gości, którzy przybędą do miasta na Święto Gdańska zapraszamy na godz. 12.00 na miejsce zbiórki przy ul. Kolonia Przyszłość i ul. Zielonogórskiej 4 przy wejściu na teren obiektu Gdańskiego Ośrodka Sportu. Stamtąd o godz. 12.15 spod pomnika przyrody Topoli białej ruszymy na punkt widokowy. Na trasie spaceru podziwiać będzie można malownicze widoki jakie oferują ścieżki lasu na Chełmie i zetknąć się z rozkwitającą przyrodą. Na miejscu zostanie przeprowadzona część artystyczna zrealizowana przy współpracy z Fundacją Gdańska. Zakończenie spotkania przewidziano na godz. 13.15.

materiały pras. z GZDiZ

ke

Tolkienowie z Gdańska

Czy gdyby w latach siedemdziesiątych XVIII wieku Johann Benjamin Tolkien pozostał w Gdańsku to powstałby Hobbit lub Władca Pierścieni?

Choć pytanie jest z gatunku gdybania, to odpowiedź dla fanów prozy tego autora zapewne nie jest nieistotna, dla miłośników Biskupiej Górki również. W Sosnowcu bowiem mieszka wielki fan J.R.R. Tolkiena, Pan Ryszard Derdziński, który od wielu lat zajmuje się badaniem biografii pisarza i dziejów jego rodziny, a te poszukiwania zaprowadziły go do Gdańska i na nasz Zaroślak. Pan Ryszard wykonał gigantyczną pracę „przekopując” się przez niezliczone dokumenty zachowane w rozmaitych archiwach i bibliotekach na terenie Europy, a dzieje i efekty swoich poszukiwań opisuje szczegółowo na blogu  Tolkniety.

I cóż tak istotnego dla nas odkrył? Otóż z tych badań wynika, że po roku 1770, niejaki Johann Benjamin Tolkien, zegarmistrz i sprzedawca porcelany, wyemigrował z Gdańska do Londynu, gdzie założył rodzinę i własną firmę zegarmistrzowską. Był on prapradziadkiem pisarza J.R.R. Tolkiena, a urodził się i mieszkał na gdańskim Zaroślaku!

Więcej o dziejach tej rodziny , o osiemnastowiecznym Gdańsku i o drodze, która doprowadziła badacza do takich sensacyjnych odkryć będzie można usłyszeć 15 maja na wykładzie Ryszarda Derdzińskiego w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej przy ul. Biskupiej 4, początek o godzinie 18.00.

Wykład odbędzie się w ramach projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej i Stowarzyszenie Biskupia Górka.

Drzewa genealogiczne rodziny Tolkienów – R. Derdziński

Tree_1

Pruskie korzenie


Tree_2

Z Krzyżborka do Gdańska

Tree_3

Z Gdańska do Londynu

Źródło: http://tolkniety.blogspot…e-13791850.html

http://www.elendilion.pl/2018/01/09/drzewo-rodzinne-tolkienow-1379-1840/

Danuta Kozioł

Umocnienie skarpy przy ul. Biskupiej

Początek prac związanych z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej

16 maja 2018 r. rozpoczną się prace związane z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej. Przeprowadzone będą zgodnie z wytycznymi ekspertyzy geotechnicznej i potrwają do końca czerwca.

Od 16.05.2018 r. będą prowadzone prace związane z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej pomiędzy nr 27 i 28 w Gdańsku. Zabezpieczenie skarpy będzie polegać na rozbiórce zdegradowanych części murów i wykonaniu nowych zabezpieczeń skarpy. Umowny termin realizacji robót wynosi 9 tygodni. Wykonawcą robót jest: Geo-Ekspert Sp. z o.o., ul Balcerskiego 19, 80-299 Gdańsk.

Wykonawca wybrany został w przetargu nieograniczonym. Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ulicy Biskupiej między budynkami nr 28 i 27”. Celem realizacji zadania jest przywrócenie stateczności skarpy i utrzymanie bezpieczeństwa drogi ul. Biskupiej oraz przyległych budynków. Realizacja prac ze względu na pilność wykonania odbędzie się w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wytyczną dla realizacji robót była „EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA AWARII MURU OPOROWEGO WZDŁUŻ BUDYNKU PRZY UL. BISKUPIA 20 W GDAŃSKU”.

Zakresem objęte są następujące prace:

• Projekt rozbiórki i projekt wykonawczy zabezpieczeń.

• Monitoring geodezyjny – wykonawca po przejęciu placu budowy będzie realizował monitoring geodezyjny przekazanych reperów w sposób ciągły przez cały czas prowadzonych prac objętych zamówieniem. Wyniki pomiarów (dziennik) będzie stanowił element dokumentacji odbiorowej. Jakiekolwiek przemieszczenia reperów będą natychmiast zgłaszane Zamawiającemu. (repery założone zostały już 29 marca).

• Roboty budowalne.

Etapy realizacji robót:

Etap 1 – Wykonanie muru oporowego przy jezdni ul. Biskupiej wraz z usunięciem karpiny, rozbiórką przypór betonowych przy murze ceglanym.

Etap 2 – Wykonanie muru oporowego przy budynku ul. Na stoku 11 wraz z rozbiórką murów tarasowych.

Etap 3 – Poza zakresem przedmiotu zamówienia – wykonanie rewitalizacji terenu. w ramach projektu zleconego przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska

Wytyczne dotyczące wykonawstwa:

Prace związane z budową zabezpieczeń należy wykonać z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego na ulicy Biskupiej. Powinny być wykonane metodami bez wibracji i przy użyciu sprzętu, którego masa jednostkowa w pierwszym etapie nie może przekraczać 1 tony.

W okresie umocnień zostanie dopuszczony ruch wahadłowy dla pojedynczych pojazdów (poruszających się z prędkością 15 km/h o maksymalnej masie do 2,5 t).

Przypomnijmy, że 13 marca b.r. od skarpy na ul. Biskupiej oderwał się fragment muru. Zdarzenie miało miejsce na wysokości ul. Biskupiej 20 na terenie nieruchomości ul. Na Stoku 11. Podjęliśmy wówczas działania prewencyjne polegające na zamknięciu dla ruchu kołowego części ul. Biskupiej od skrzyżowania z ul. Na Stoku, zlecona została ekspertyza, która określiła przyczynę awarii, sposób użytkowania do momentu zabezpieczenia oraz metodę i konieczny termin zabezpieczenia.

Magdalena Kiljan
Rzecznik Prasowy
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
tel. 58/52-44-597, kom. +48 785 881 241
e-mail: rzecznik@gzdiz.gda.pl

fot. redakcji, Wojciech Otrowski

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci