Kolejne etapy umacniania skarp

Niebawem ruszą prace związane z kolejnym etapem umocnienia skarp na Biskupiej Górce!

Pod koniec kwietnia poznamy wykonawców zainteresowanych realizacją trzeciego etapu zabezpieczenia i stabilizacji osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2018.

Etap 3 obejmuje obszar przy ul. Zaroślak 26. Zabezpieczenie skarp ma ja wzmocnić i zapobiec potencjalnym osunięciom.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do rozbiórki  nadmurowanej części ściany oporowej oraz usunięcia betonowych elementów usztywniających. Prace obejmą również przebudowę ściany oporowej oraz wyposażenie w dreny wiercone
i korytka betonowe z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonany zostanie drenaż oraz zabudowa biologiczna terenu. Planowany termin zakończenia prac to  grudzień 2018 r.

Zaproponowane rozwiązania nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy. Nie wpłyną również na dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Większość robót będzie wykonywana ręcznie
w określonej kolejności. Projekt prac przeciwosuwiskowych został wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Na trzecim etapie się nie skończy!

25 kwietnia Miasto ogłosiło również przetarg na realizację robót dla czwartego etapu umocnienia skarp. Inwestycja obejmować będzie m.in. rozbiórkę obiektu przy ul. Na Stoku oraz ścian oporowych wraz z wyrównaniem powierzchni terenu, wykonanie obudowy berlińskiej, gwoździowanie skarpy i wykonanie drenażu skarpowego. Jeżeli procedury przetargowe przebiegać będą zgodnie z planem zadanie powinno zakończyć się w listopadzie bieżącego roku.

Etap 1 i 2 – w trakcie realizacji

Aktualnie trwają prace związane z 1 i 2 etapem stabilizacji osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. W ramach pierwszego etapu wykonawca przystąpił do wykonania prac dodatkowych polegających m.in. na odtworzeniu funkcji odwodnieniowych sieci kanalizacji deszczowej, dokończeniu plantowania terenu oraz instalacji geokrat. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z założeniami w połowie maja planowane jest przekazanie Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni. W ramach drugiego etapu  kontynuowane są prace związane z gwoździowaniem skarpy. Wykonawca przygotowuje się także do wykonania murku na górze skarpy. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2018 r.

mat. prasowe z UMG

 

Dyżur Radnej Dzielnicy

Stowarzyszenia Biskupia Górka zaprasza w dniu 26 kwietnia o godz. 18.00 do swojej siedziby przy ul Biskupiej 4 na spotkanie oraz na  dyżur radnej Dzielnicy Śródmieście, Magdaleny Kamrowskiej.
fot. Krystyna Ejsmontke

fot. Krystyna Ejsmont

Wykład – Historia Biskupiej Górki

24 kwietnia 2018 w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej przy ul. Biskupiej 24 B odbędzie się wykład  prof. dr. hab. Klemensa Bruskiego zatytułowany „Powstanie Biskupiej Górki oraz wsi Chełm i jej najdawniejsze dzieje do końca XVI w.” Początek o godz. 18.00.

ke

Buk z Biskupiej Górki pomnikiem przyrody

Radni Miasta Gdańska na sesji 23 kwietnia br. ustanowili cztery nowe pomniki przyrody. Wśrod nich znalazł się buk rosnący na Biskupiej Górce.

Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus sylvatica atropurpurea L.) o wysokości – 18 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 347 cm, wieku – około 140 lat, rosnące w pasie wydzielenia Kanału Raduni, na skarpie w sąsiedztwie ogrodzenia Zboru Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Menonitów 2A w Gdańsku (działka o numerze ewidencyjnym 125 obręb 0080, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdańska).

Szczególna ochrona – w stosunku do pomnika przyrody niedopuszczalne jest jego niszczenie, wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych), uszkadzania i zanieczyszczania gleby. Zakazane jest dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej oraz umieszczania tablic reklamowych.

W celu ochrony nowo ustanowionych pomników przyrody ustala się możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz konserwatorskich.

 

Buk czerwony występuje w stanie dzikim w Europie i w Azji Zachodniej. W Europie zasięg występowania ciągnie się od północy Półwyspu Iberyjskiego przez Francję, Niemcy, kraje Europy Środkowej i Bałkany. Na Półwyspie Skandynawskim i Wyspach Brytyjskich występuje jedynie na południu. W Azji wyłącznie na zachodzie, spotykany w Turcji, Iranie oraz na Kaukazie. Przez Polskę przebiega północno-wschodnia granica zasięgu. Pokrywa się ona z linią, wzdłuż której charakterystyczny dla Europy Zachodniej klimat atlantycki przechodzi w kontynentalny.
Jest to odmiana buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.), bardzo cenna ze względu na powolny wzrost, oryginalne i efektowne zabarwienie liści. Stanowi ważny element zadrzewień parkowych oraz w zieleni osiedlowej. Buk z  Biskupiej Górki nie jest może to największy okaz buka w Polsce, ale wyróżnia się zdecydowanie w otoczeniu z racji szlachetnej barwy ulistnienia oraz swojej postury. Albowiem najgrubszy buk w Polsce rośnie obecnie w Olszycy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie i liczy sobie w pierśnicy 764 cm a jego szacunkowy wiek to tylko 120 lat, gdyż jest zrośniętą grupą 9 drzew tego gatunku. Pojedynczy okaz z Świerklan na Górnym Śląsku liczy sobie 330 lat i ma w pierśnicy 718 cm.

zdjęcie i oprac. Stanisław Biskup

Dzień Ziemi na Biskupiej Górce

fot. Krystyna Ejsmont

Sprzątanie Biskupiej Górki

Światowy Dzień Ziemi 2018 na Biskupiej Górce będzie obchodzony w niedzielę, 22 kwietnia w godz. 11-14 i obejmie sprzątanie Placu pod Neptunem i terenu przy kamiennych schodach łączących ulicę Biskupią z Pohulanką – akcja jest zorganizowana przez Stowarzyszenie Biskupia Górka przy wsparciu Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego, dzięki temu każda osoba otrzyma rękawice i worki na śmcieci.  Zapraszamy mieszkańców do włączenia się, także porzez sprzątanie otoczenia własnych domów.
Natomiast 23 kwietnia w ramach Dnia Ziemi okolice Szkoły Podstawowej 21 będą porządkowali jej uczniowie, a teren wokół Redity Koszarowej przy ul. Biskupiej 24 B uczący się w liceum mundurowym CN-B,  do nich też warto dołączyć.
Do zobaczenia.

Redakcja

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci