Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce

Od kwietnia br. przy ul. Biskupiej 4 rusza Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Jest to jeden z pięciu nowo powstałych w Gdańsku tego typu ośrodków, które będą funkcjonowały w latach 2017-2022.

Pozostałe Centra powstały na Oruni, Stogach, w Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście, obszarach wyznaczonych do Rewitalizacji. Tym samym pomoc społeczna zostanie przeniesiona do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wszechstronną diagnozą, na podstawie której zostaną opracowane optymalne sposoby pomocy, a więc będą mogli skorzystania z usług, których najbardziej potrzebują, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa, usług opiekuńczych czy pobytu w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny). Osoby bezrobotne otrzymają pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mogły  zdobyć nowe kwalifikacje, uczestniczyć w szkoleniach, kursach, dokształcaniu.

Wkrótce zamieścimy więcej informacji.

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci