Dotacja na umocnienie skarp

Pozyskaliśmy 3,4 mln zł dofinansowania na zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. Dziś podpisałem w tej sprawie umowę z wojewodą Dariuszem Drelichem. Cieszę się, że miasto otrzymało pomoc na ten cel – w 2018 planujemy wystąpić o dotację na kolejny etap prac.
Dziękuję panu wojewodzie za współpracę i apeluję o pomoc w naszych rozmowach z MSWiA o kolejnym ważnym dla Biskupiej Górki temacie: przekazaniu gdańszczanom historycznych budynków zajmowanych obecnie przez policję. – powiedział Prezydent Paweł Adamowicz po uroczystości podpisania umów w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniu 17 lipca.

Umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na naprawie, odbudowie, budowie, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej,  uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

– Otrzymana dotacja pozwoli na prowadzenie inwestycji zabezpieczających tereny na Biskupiej Górce i polepszenie infrastruktury tym regionie Gdańska, co będzie zrealizowane już w tym roku – wyjaśnia prezydent Paweł Adamowicz – Cieszymy się, że miasto dostało pomoc finansową na ten cel i planujemy pozyskanie dotacji na kolejne etapy prac w 2018 roku, mające zapewnić bezpieczny i przyjazny mieszkańcom rozwój dzielnicy.

Całkowity koszt robót wynosi ponad 4 mln zł,  w tym wkład miasta w finansowanie tego etapu stanowi kwota ok. 850 tys. zł. Zadanie jest już w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 31 października 2017 roku.

Pozostałe etapy przedsięwzięcia zakładają wykonanie podobnych prac. Ich realizację planuje się w 2018 roku. Koszt robót szacuje się na kwotę ok. 5,3 mln zł. Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4,2 mln zł.

Źródło: UM Gdańsk

 

 

Stabilizacja osuwisk na Biskupiej Górce

  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na stabilizacji i zabezpieczeniu osuwisk na terenie znajdującym się pomiędzy odcinkiem ul. Biskupiej z obiektami Gdańskiej Szkoły Wyższej i siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji, a odpowiadajacym mu fragmentem ul. Na Stoku (zadanie 1 – Etap III).
Prace obejmą:
1) karczowanie pni;
2) prace porządkowe;
3) rozbiórkę ścian oporowych;
4) likwidację gazociągu;
5) obudowę rurociągu;
6) wykonanie sieci drenarskiej z odprowadzeniem wód do studni chłonnych;
7) zabudowę derb erozyjnych;
8) wykonanie przypory z koszy siatkowo-kamiennych;
9) wykonanie muru oporowego w koronie skarpy – palisady z mikropali;
10) wykonanie muru oporowego dolnego (obudowa berlińska);
11) wykonanie zejść eksploatacyjnych (jedno- i dwubiegowych);
12) umocnienie i biozabudowę skarp.

Termin zakończenia zadania jest planowany na 31 października 2017.

W związku z tą realizacją do  30 września  br. nastąpią zmiany w ruchu drogowym:
– Ul. Biskupia – jednostronne zwężenie od ulicy Na Stoku w kierunku Wyższej Szkoły Gdańskiej; wjazd jedynie dla mieszkańców, pojazdów budowy i Policji
– Ul. Na Stoku – z dniem 26.06.2017 zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy;  od ul. Armii Krajowej w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Więcej informacji na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
zapraszamy też do naszej galerii, gdzie dokumentujemy postępy tych prac: Album: Rewitalizacja – umacnianie Skarp, zachęcamy też do nadsyłania zdjęć.

 

 

Utrudnienia w ruchu drogowym

Rewitalizacja – spotkanie z mieszkańcami

15 marca, o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej odbędzie się spotkanie dotyczące rewitalizacji terenu, na którym znajduje się Gdański Ośrodek Sportu (dawny MOSiR).

Wiecej »

Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce

Od kwietnia br. przy ul. Biskupiej 4 rusza Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Jest to jeden z pięciu nowo powstałych w Gdańsku tego typu ośrodków, które będą funkcjonowały w latach 2017-2022.

Wiecej »

Ruszą prace nad umocnieniem skarp

Wkrótce ruszą prace związane z umocnieniem skarp na Biskupiej Górce

Wiecej »

Dotacje do remontów budynków

Zamieszczamy link do listy wspólnot mieszkaniowych z Biskupiej Górki, które otrzymają dotacje na remonty:

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych

ke

Rewitalizacja – konsultacje

Biskupia Górka gdańskim Montmartrem. Co konkretnie zostanie poddane rewitalizacji?

Remonty nadgryzionych zębem czasu kamienic to kwestia, która najbardziej interesowała mieszkańców Biskupiej Górki. W poniedziałek, 6 lutego, na spotkanie w sprawie planowanej w tej dzielnicy rewitalizacji, przyszło kilkadziesiąt osób. Padały bardzo konkretne pytania.

Wiecej »

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci