Rewitalizacja – remonty budynków komunalnych

Zawieszony na czas wakacji punkt informacyjny dotyczący rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu od września będzie działał znowu w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4, w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 16-18. Oprócz przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska obecni będą na tych dyżurach też pracownicy Gdańskich Nieruchomości lub Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Na pierwsze spotkanie 12 września przyszło wielu mieszkańców Biskupiej Górki, by więcej dowiedzieć się o planowanych remontach ich kamienic.

W związku z przesuwającymi się w czasie pracami przy umacnianiu skarp Biskupiej Górki, remonty dróg i kamienic również się przesuną, prawdopodobnie na 2020 r. Będzie tak jedynie w przypadku, gdy prace nad umacnianiem skarp niedługo ruszą, ale na cztery dotychczas ogłoszone przetargi nie zgłosił się żaden wykonawca.

Niemniej dokumentacja na remonty budynków i dróg już powstaje, ale o szczegółach będzie można mówić dopiero po zakończeniu tych prac. Wiadomo na pewno, że w budynkach komunalnych będą przeprowadzane kompleksowe remonty i na czas ich trwania część najemców będzie musiała przeprowadzić się do mieszkań zastępczych. Trudno obecnie określić na jak długo, w przypadku każdego budynku może to wyglądać inaczej. To lokatorzy zdecydują, czy będą chcieli wrócić do dawnych mieszkań po remoncie, czy pozostać w tych, do których się przenieśli. Stawka czynszu za metr kwadratowy w wyremontowanych lokalach się nie zwiększy, jednie niektóre osoby mogą stracić ulgi w powodu podniesienia standardu ich lokalu lub odczują zmianę w opłatach związanych z kosztami jego ogrzewania. Wszystkie budynki komunalne zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykup mieszkań w budynkach do remontu kompleksowego jest wstrzymany, ponieważ obiekty remontowane z dofinansowaniem unijnym nie mogą zmienić właściciela w okresie trwałości projektu, czyli jeszcze przez pięć lat po przeprowadzonych pracach. Budynki, które przejdą całościowy remont to: ul. Biskupia 8a, 11, 17, 27, ul. Na Stoku 15, 23, 25, 35, 39, 40, 12 b, ul. Salwator 7, ul. Rogaczewskiego 45.

Dla osób, które chciałyby teraz wyprowadzić się z Biskupiej Górki na stałe, gmina oferuje lokale w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Piotrkowskiej na Ujeścisku. Dotyczy to tylko tych, którzy osiągają dochód powyżej 1550 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i 2100 zł w przypadku osób mieszkających samotnie.

Najemcom, którzy nie spełniają tego warunku, a chcieliby wyprowadzić się z Biskupiej Górki, będą oferowane lokale z odzysku.

Gdy ktoś nie ma tytułu prawnego do mieszkania, które zajmuje, też może złożyć podanie o lokal zamienny, socjalny. Jeżeli problemem są zaległości czynszowe, należy zgłosić się do Gdańskich Nieruchomości (kwota do 30 tysięcy zł) lub do Urzędu Miejskiego (powyżej 30 tyś.) z wnioskiem o rozłożenie długu na dogodne raty.

Po informacje szczegółowe należy zgłaszać się do Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Partyzantow 74B.

Krystyna Ejsmont

 

Budżet Obywatelski – trwa głosowanie

 

Najważniejsze informacje o głosowaniu

Głosowania rozpoczyna się 10 września o godz. 0:00 i kończy 24 września o godz. 23:59 w dniach 10 – 24 września 2018 r.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

Głosowanie na projekty jest jednorazowe i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome.

Nie ma obowiązku zameldowania, wystarczy mieszkać w Gdańsku.

Każdemu głosującemu przysługuje 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt ogólnomiejski. Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi jak i po jednym czy więcej punkcie kilka projektów w dowolnej dzielnicy. Po zakończeniu głosowania generuje się informacja potwierdzająca wybrane projekty wraz z liczbą punktów.

Głosować można samodzielnie lub w punkach konsultacyjnych tj.:
– Urząd Miejskie w Gdańsku (ul. Partyzantów 74, ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Wilanowska 2),

– Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – biblioteka główna i filie z wyłączeniem biblioteki oliwskiej i filii 46 przy ul. Hoene 6 oraz filii nr 18 przy ul. Manifestu Połanieckiego 32-34)

– wybrane siedziby rad dzielnic spis dzielnic na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski)

– Strefy BO czyli żółte namioty budżetu obywatelskiego, które w wybrany dzień tygodnia będą stały dzielnicach Gdańska

Głosowania samodzielne wymaga aktyczacji procesu głosowania poprzez kod aktywacyjny przychodzący na telefon komórkowy lub link aktywacyjny przychodzący na adres mailowy. Z jednego telefonu można skorzystać 3 razy, z adresu e-mail 5 razy.
W punktach konsultacyjnych nie trzeba posiadać numeru telefonu czy adresu e- mail by zagłosować. Konsultant aktywuje proces głosowania.
Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 28 września 2018 r.

Kontakt w przypadku trudności z głosowaniem

Tel. 58 323 65 75 i 58 323 63 75

Adres e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

Rewitalizacja – spotkanie

Zapraszamy mieszkańców Biskupiej Górki na spotkanie z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Biura Rozwoju Gdańska w dniu 12 września o godzinie 16.00 do  Domu Sąsiedzkiego przy ul. Biskupiej 4.

ke

Święto ulicy Biskupiej

Partnerstwo Biskupiej Górki zaprasza wszystkich Gdańszczan w niedzielę, 9 września, w godz. 10-18.30 do wspólnej zabawy na święcie ulicy Biskupiej.

Program:

Wiecej »

Brunon Zwarra – uhonorowanie pisarza

Zasłużony dla gdańska pisarz, Brunon Zwarra, zmarł 14 sierpnia br. w wieku 99 lat. 29 sierpnia br. na posiedzeniu Komisji Kultury i Turystyki Rady Miasta Gdańska rozważano sposoby na uhonorowanie pisarza.

Na sesję zaproszono mnie jako pomysłodawczynię wniosku o ustanowienie przyszłego roku rokiem Brunona Zwarry w Gdańsku.  W dniu 18 października 2019 przypada bowiem setna rocznica urodzin pisarza. Gdy dzieliłam się tym pomysłem z przewodniczącym Komisji Kultury i Turystyki Rady Miasta, Markiem Bumblisem, pisarz żył i byłam wówczas przekonana, że te urodziny będziemy świętować radośnie razem z nim.

Przewodniczący komisji przedstawił radnym ten wniosek, większość się do niego przychyliła, a więc będzie głosowany na którejś z sesji rady miasta. Mam nadzieję, że „Rok Brunona Zwarry” stanie się faktem i będziemy cieszyli się wieloma interesującymi wydarzeniami promującymi twórczość pisarza, bo na tym bardzo autorowi zależało. Radni podjęli też drugą uchwałę, która ma zabezpieczyć na ten cel środki z budżetu miasta, w proponowanej wysokości 100 tyś.

Na posiedzeniu omówiono też inny pomysł na uhonorowanie pisarza. Nie wymieniona z nazwiska osoba postuluje, by  nadać jego imię wiaduktowi zwanemu roboczo „Biskupia Górka”. Ponieważ jednak obiekt ten jest obecnie w budowie, sprawę odłożono do czasu jej zakończenia. Przy okazji przewodniczący komisji przypomniał, że nazwiska osób zasłużonych można nadawać obiektom miejskim (placom, ulicom, wiaduktom itp) dopiero 5 lat od śmierci tych osób. Prawo miejscowe nie dopuszcza dualizmu w tym zakresie, więc trzeba się zdecydować na jeden obiekt.

Tak więc już wiemy, że nasz skwer za Domem Sąsiedzkim, gdzie stał dom pisarza, będzie musiał się inaczej nazywać, ale ławeczka Brunona Zwarry może na nim stanąć. O tym postulacie słyszałam od mieszkańców Biskupiej Górki, więc też mówiłam o tym na komisji. Odpowiedź była jednoznaczna – miasto nie finansuje pomników, jedynie bierze na siebie koszt urządzenia jego otoczenia. Jeżeli mieszkańcy chcą takiego upamiętnienia, powinni utworzyć społeczny komitet jego budowy i zebrać na ten cel pieniądze, a wówczas miasto zajmie się zorganizowaniem konkursu na taki pomnik i wesprze jego realizację.

Krystyna Ejsmont

Dostrzegalnia Gwiazd

Wiecej »

Zmarł Brunon Zwarra

14 sierpnia 2018, tuż przed godzina 9 rano, w swoim domu w Oliwie zmarł Brunon Zwarra. Pisarz za dwa miesiące skończyłby 99 lat.

Pogrzeb pisarza odbędzie sie 21 sierpnia o god. 12.30 na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku.

BRUNON ZWARRA (18 X 1919 Gdańsk), literat. Syn Wojciecha (4 IV 1890 Stara Sikorska Huta koło Kościerzyny – 26 V 1940 Sachsenhausen, od 1919 w Gdańsku, działacza Polonii gdańskiej). W latach 1929–1935 uczeń ► Gimnazjum Polskiego, od 1935 roku pracował w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu, należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i KS Gedania. Aresztowany 14 IX 1939, więziony w ► obozie dla Polaków w Nowym Porcie, w ► obozie Stutthof i Sachsenhausen. Zwolniony w 1942, powrócił do pracy w emalierni. Po roku 1945 brał udział w odbudowie zniszczonej emalierni i nadal w niej pracował (nowa nazwa: Zakład Lakierniczo-Emalierski „Gedania”). Od lat 70. XX wieku zajął się pracą pisarską. Opublikował zbiór 73 relacji o początkach II wojny światowej w Gdańsku „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan” (1984, 2002), autobiograficzne „Wspomnienia gdańskiego bówki” (t.I – 1984, II – 1985, III – 1986, IV – 1996, V – 1997, I – 2013) oraz powieści „Gdańszczanie” (I, II, III – 1999, IV – 2000, V – 2001) i „W gdańskiej twierdzy” (1987, 2003). W 1997 roku uhonorowany ► Medalem Księcia Mściwoja II. (Gedanopedia)

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci